ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы бағдары студентлериниң өткерген ашық сабақлары додаланды

Институтымыздың педагогика факультети сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы тәлим бағдарының 4-курс студентлери әмелият ўақтында өткерген ашық сабақлары қәниге оқытыўшылар тәрепинен додаланды.

Әмелиятшы студентлердиң сабақ өтиў процеси бойынша тийисли мәсләҳәт ҳәм көнликпелер берилди.