ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

ДАУЛЕТМУРАТОВА ЭЛИЗА АЛЛАМБЕРГЕНОВНА

               

Мағлыўматы: жоқары, Педагогика оқытыўшысы,

(Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, 2008ж)

Илимий дәрежеси:

Илимий атағы:

Лаўазымы

Улыўма ис стажы: 19 жыл

Педагогикалық ис стажы: 15 жыл

Оқытыўшының сабақ кестеси*

Оқытыўшы ҳаққындағы мағлыўмат.

Ажинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтда 2008-жыл Магистратураны питкерген. Диплом бойынша қәнигелиги Педагогика. Диссертациясы жумысы 2019 жылда тастыйықланган. 13.00.01 – Педагогика теориясы. Педагогикалық тәлийматлар тарийхы қәнийгелиги бойынша докторлық (PhD) диссертация темасы: “Баслаўыш класс оқыўшыларында китап оқыў мадениятын қәлиплестириў жоллары”   илимий басшы: п.и.к., доцент А.Пазылов басшылығында жумыс алып барып атыр .

Қәнигелигин арттырыў:

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги ПКҚТМО тармоқ маркази

Педагогика ва психология (2017 йил март – апрель )

 Оқытатуғын пәнлери  (кейинги үш оқыў  жылы бойынша)

«Улыўма педагогика»

 Оқытыўшының  баспадан шыққан илимий жумыслары

  1. З.У.Ильясова. Халық айтысларыныӊ   тәрбиялық  әҳмийети. Бошлангич   таьлимни модернизациялаш жараёнлари  муаммоларва ечимлар  мавзусидаги Республика микёсида илмий  — назарий   анжуман Нɵкис

 Электрон дерек*

  1. З.У.Ильясова. Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг психологик хусусиятлари Илим хам жамийет 2018 №2

Электрон дерек

  1. З.У.Ильясова. Педагогик асарларда оиладаги кизлар тарбияси масалалари 2019 йил  Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йилига бағишланган «Фан ва таьлим тарбиянинг долзарб масалалари». 1-бўлим. Нукус

Электрон дерек  

  1. З.У.Ильясова. Халык педагогикасында жасларды турмысылк есап-санакка уйрети ў тәжрийбелери.  Жанубий оролбўйи архологияси, этнографияси, тарих ва тарихшуносликнинг долзарб масалалари  мавзусидаги халкаро илмий-назарий анжуман  Нɵкис

Электрон дерек