ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 2020-2021-оқыў жылы ушын қабыллаў нәтийжелери бойынша қосымша сораўларға жуўап бериўши хызметкерлердиң дизими ҳәм телефон номерлери

Факультет аты ҳәм
 факультет деканы

Декан орынбасарлары

Кафедра аты

Кафедра баслықлары

Қол телефоны

Шифр

Тәлим бағдарлары

 
 

1

Физика-математика  
61-223-48-70
Жиемуратов Рзамурат
97-355-58-07

Мақсет
97-789-80-22
Жандулла                               91-259-76-76

Математика оқытыў методикасы

Пренов Барлыкбай

90-654-80-44
61-223-28-19

5110100

Математика ҳәм информатика

 
 

Информатика оқытыў методикасы

Аламинов Муратбай

90-734-76-98

5611700

Мектеп менеджменти

 
 

Физика оқытыў методикасы

Камалов Аман

90-651-49-72

5110200

Физика ҳәм астрономия

 
 

2

Сүўретлеў өнери ҳәм мийнет тәлими
Дәрменов Жанжайхан
90-734-68-74, 97-562-68-74

Улуғбек                             93-363-46-33

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графика

Мамбеткадыров Гайрат

90-575-73-06

5110800

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы

 

Мийнет тәлим

Даулетмуратов Борибай

91-387-28-34

5112100

Технологиялық тәлим

 
 

3

Тарийх
61- 222-65-30
Сарыбаев Маман        91-301-04-39

Фархат                                91-386-48-83

Тарийх оқытыў методикасы

Базарбаев Рахимназар

977 697 243

5110600

Тарийх

 
 

МҒИ

Тлеуов Еркин

90-653-75-67

5111600

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими

 
 

География оқытыў методикасы

Утепева Генжехан

90-736-19-42

5110500

География ҳәм экономикалық билим тийкарлары

 
 

Жәмийетлик пәнлер

Абдуллаева Яхшибека

90-654-77-00

 

 

 

 

 

 

4

Тәбийғый пәнлер
Сапаров Абдурахман
91-383-84-76, 93-920-84-71, 61-226-02-42

 Есбосын
93-369-45-73              Гүлбаҳар                          99-453-74-20

Химия оқытыў методикасы

Каипбергенов Атабек

90-728-52-53

5110300

Химия

 

Зоология,адам морфо физиологиясы ҳәм оны оқытыў методикасы

Кудайбергенова Улбийке

91 380-71-17

5110400

Биология

 

Ботаника, экология ҳәм оны  оқытыў методикасы

Ешмуратов Рохат

91-381-83-92

5

Түркий тиллер
 Давлетов Барлықбай                    90-705-67-71,                 93-920-67-70, 61-229-40-69

Атиязов Сапарбай
354-16-00, Алламбергенов Саламат 91-301-80-36, Арзиев Шарап 93-489-88-18

Қарақалпақ тили

Алланазаров Есберген

91 132-99-70

 

5111302

 

Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

 

Қарақалпақ әдебияты

Алламбергенов Кеңесбай

91-375-54-59

Өзбек тили

Юлдашева Шаҳло

91-383-86-21

5112400

Өзге тилли топарларда өзбек тили

 
 

Өзбек әдебияты

Матякубов Садулла

91-384-08-66

5111200

Өзбек тили ҳәм әдебияты

 

Қазақ тили

Куттымуратова Ырысты

90-709-46-35

5111305

Ана тили ҳәм әдебияты: қазақ тили ҳәм әдебияты

 

5111300

Ана тили ҳәм әдебияты: түркмен тили ҳәм әдебияты

 

6

Шет тиллери
Дилманов Илюша
97-354-63-14
91-394-62-14

Бахтияр                            90-574-98-81                                        Нурлыбай
90-652-75-75            

Инглиз тили

Тажиева Алия

91-305-67-88

5111400

Шет тили ҳәм әдебияты: инглис тили

 

Факультетлер ара шет тиллер

Бабаниязова Наргиза

90-577-91-91

Рус тили ҳәм әдебияты

Хожаниязова Айгул

91-370-21-40

5112500, 5112501

Өзге тилли топарларда рус тили

 

5111301

Ана тили ҳәм әдебияты: рус тили ҳәм әдебияты

 

7

Дене мәденияты
 Утепбергенов Аман
90-574-70-58      

Жаңабай                              91- 373-14-62                 

Дене тәрбия

Казаков Азат

91-376-75-42

5112000

Дене мәденияты

 
 

Факультетлер ара дене тәрбия

Искендеров Тимур

93-718-37-77

 

 

 

 

 

 

8

Педагогика
61-229-38-57
Сапаров Шынғыс
95-609-50-33
93-487-50-33

Муҳаммедкарим Бердибеков
393-92-12
Саламат                             90-576-66-96

Психология

Шеримбетова Замира

91-370-75-09

5110900

Педагогика ҳәм психология

 
 

Педагогика

Пазылова Мерует

99-954-16-51

Музыкалық тәлим

Алланов Аяп

90 650-19-68

5111100

Музыкалық тәлим

 
 

9

Баслаўыш тәлим
Сейтжанова Улбосын
91-394-57-77
229-38-62

Даврон  Сабуров
370-27-12

Баслаўыш тәлим

Курбаниязова Замира

91-389-25-40

5111700

Баслаўыш тәлим

 
 

Улыўма педагогика психология

Утебаев Тажибай

90-574-84-97

 

 

 

 

 

10

Мектепке шекемги тәлим Алламбергенова Муҳаббат

91 374-46-54

Шермурат                           93-715-69-19

Мектепке шекемги тәлим

Жумашева Гулнара

91-381-58-64

5111800

Мектепке шекемги билимлендириў

 
 

Мектепке шекемги педагогика психология

Бекимбетова Айнагул

90 593-43-77

5111901

Дефектология: логопедия

 

11

Сыртқы бөлим

Насыров Махсуд 97-506-79-97, Сурен 99-317-80-38, Айдос 99-958-27-82

5110100-Математика ҳәм информатика, 5110400-Биология, 5110500-География ҳәм экономикалық билим тийкарлары, 5110600-Тарийх, 5110800-Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы, 5110900-Педагогика ҳәм психология, 5111100-Музыкалық тәлим, 5111200-Өзбек тили ҳәм әдебияты,5111302-Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты, 5111600-Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими, 5111700-Баслаўыш тәлим, 5111800- Мектепке шекемги билимлендириў, 5112000-Дене мәденияты, 5112100-Технологиялық тәлим, 5112500-Өзге тилли топарларда рус тили, 5112501-Өзге тилли топарларда рус тили