ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

Nukus davlat pedagogika instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSс.03/30.12.2019.Ped.34.01 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar kun tartibi

Keshiresiz, bul tekst tek O‘zbek tilinde bar.