ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

5110700-Информатиканы оқытыў методикасы

2.03 Informatika oqitw metodikasi qq 2.05 prog tilleri 3-kurs qq 2.05 programmalastiriw tilleri qq 2.06 Informatika 1-kurs qq 2.06 informatika…

984 07.01.2020
Dawamın oqıw

5110900-Педагогика ҳәм психология

1. Психология теориясы 2. Рауажланыу_психологиясы 1 — курс 3. Социал психология 4. Рауажланыу психологиясы. пед псих 2-курс 5. Психодиагностика хам…

1376 07.01.2020
Dawamın oqıw

5111200-Өзбек тили ҳәм әдебияты

1-курс Адабиётшунослик асослари 1-курс Узбек адабиёти 1-курс 2-семестр 1-курс Узбек фольклори 2-курс Жахон адабиёти 2-курс Мутолла маданияти ва ифодали укиш…

1192 07.01.2020
Dawamın oqıw