ÁJINIYAZ ATÍNDAǴÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

5111200-Өзбек тили ҳәм әдебияты

1-курс Адабиётшунослик асослари

1-курс Узбек адабиёти 1-курс 2-семестр

1-курс Узбек фольклори

2-курс Жахон адабиёти

2-курс Мутолла маданияти ва ифодали укиш

2-курс Узбек адабиёти 2-курс 3-4-семестр

3-курс Адабиёти укитиш методикаси

3-курс Жахон адабиёти

3-курс Узбек адабиёти тарихи

3-курс Узбек болалар адабиёти

3-курс Хозирги адабий жараён

4-курс Адабий танкид тарихи

4-курс Дарсликдан фойдаланиш методикаси

4-курс Навоийшунослик

4-курс Тасаввуф ва тасаввуф адабиёти