AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Taxririyat-nashr bo`limi

Tahririyat-nashr bo`limi bosh muharriri: 

 

Professor Koshanov Kutlimurat Moyatdinovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti  Taxririyat-nashr bo`limi faoliyati haqida qisqacha

MA`LUMOT

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligining buyrug`i asosida 2006 yili ochilgan taxririyat-nashr bo`limi o`z faoliyatini 1997 yili 29 avgustdagi Oliy Majlisining IX sessiyasidagi I.A.Karimov bayonati, «O`zbekiston Respublikasi ta`lim to`g`risidagi qonuni va «Kadrlar tayorlash Milliy dasturi» (T.1997), «Uzluksiz ta`lim tizimi uchun o`quv adabiyotlarin yaratish kontsepsiyasi» (T.2002), «O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus kasb-xunar ta`limi uchun o`quv adabiyotlarini yaratish kontseptsiyasi» (t. 2013y), O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi buruqlari va ko`rsatmalari asosida olib boradi.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov o`z bayonotida: « Olimlar orasida darslik yozishga pastroq bir ilmiy ish sifatida qarash illati bor. Nega bunday? Bu psixologiya qaerdan paydo bo`lgan? Axir, darsliklarda millat fikrining, millat tafakkuri va millat mafkurasining eng ilg`or namunalari aks etishi kerak emasmi? Har bir soha buyicha darslikni o`sha fanning atoqli vakillari yozmaydilarmi? Biz darslik yaratishga eng ilg`or va sharafli vazifa sifatida qarashimiz, yaxshi darslik yaratgan odamlarni boshimizga ko`tarishimiz kerak. Darslikni, agar kerak bo`lsa katta tanlov asosida yaratish lozim. Tanlov g`oliblaridan mablag`ni ayamasligimiz lozim». «Barkomal avlod O`zbekiston taraqqiyotining poydevori». Toshkent, 1998, 8 b.

Tahririyat-nashr bo`limida Vazirlik tomonidan ajratilgan 3 shtattagi xodimlar faoliyat olib bormoqda.

1.Muharrir6 razryad 1 stavka(0,5 stavka)Q.Koщanov
   (0,5 stavka)A.Abdikarimova
2.Tex.muharrir5 razryad1 stavkaX.SHamuratova
3.Korrektor4 razryad1 stavkaA.Sarыbaeva

 

Tahririyat-nashr bo`limi maktabgacha ta`lim, boshlang`ich va o`rta maktab, litsey, kolledj va OUYU uchun pedinstitut pedagog-xodimlari yozib tayorlagan: darslik,o`quv qo`llanmalar, metodik qo`rsatmalar, ma`ruza to`plamlari,mustaqil ish, seminar va laboratoriya ishlari, amaliy ishlar, bitiruv malakaviy va kurs ishlari, pedagogika amaliyoti uchun metodik ko`rsatmalar, o`quv lug`atlari, tarqatma materiallari va boshqa o`quv adabiyotlarni tegishli hujjatlari asosida qabul etib, ularni tahrirlab va korrekturalab nashrga tavsiya qilmoqda.

Darslik va o`quv qo`llanmalar barcha etaplardan o`tgandan so`ng pedinstitutning katta ilmiy kengashi tomonidan O`zbekiston Respublikasi OUYU ministrligi huzuridagi Muvofiqlashtiruvchi Kengashga tavsiya etiladi, qolgan barcha turdagi o`quv adabiyotlari pedinstitut Tahririyat-nashr bo`limi tomonidan tegishli xujjatlari asosida institut IO`MK ga tavsiya etiladi. Bu o`quv adabiyotlar institut IO`MK tomonidan chop etishga ruxsat etilgandan keyin mualliflarning arizalari asosida institut bosmaxonasida chop etish imkoniyatiga ega bo`ladi.

Institut kichik tipografiyasi 2013 yildan buyon litsenziya asosida katta bosmaxonaga aylantirildi.

Tahririyat-narsh bo`limi kafedralarning o`quv adabiyotlarini chop ettirishning yillik rejalari asosida institutning yillik rejasin tuzadi. Bu reja institut ilmiy o`quv-metodik kengashda tahlil etilib institut rektori tomonidan tasdiqlanadi. O`quv adabiyotlarini nashrga taklif etishga kuydagi hujjatlar zarur:

  1. Mualliflar o`zlari yozib tayorlagan o`quv adabiyotlarning har varog`ining pastiga tasdiqlab imzo qo`yib 2 nusxada topshiradi.
  2. Mualliflar o`z ishida ko`chirmachilik (plagiatlik) yo`qligi haqidagi kafolat xatlari beradi.
  3. Qabul qilingan ish soxasiga yaqin bo`lgan 2 ta olimdan (bittasi ichki, bittasi sirtqi) taqrizlar olinadi.
  4. Kafedraning ekspertlari va IO`MK qarori bayonatlari
  5. Fakul`tet ekspertlari va IO`MK qarori bayonatlari
  6. Raqobatli holda tahriyat-nashr bo`limi ishni sirtqi ekspertlarga tahlil etishga yuboradi.

Ajiniyoz nomidagi NDPI kafedrasining 2013-2017 yillar uchun o`quv-metodik adabiyotlarin institut Tahririyat-nashr bo`limi tomonidan nashrdan chiqarish R E J A sining o`rinlanishi

2013-yil

Maktablar uchun – 13 (55,5 b.t.)

Litsey, kolledjlar uchun – 21 (89 b.t.)

YUqori o`quv o`rinlari uchun – 87 (271,8 b.t.)

Jami: 91 ish (265,1 b.t.)

2014-yil

Maktablar uchun – 12 (32,5 b.t.)

Litsey, kolledjlar uchun – 22 (72,5 b.t.)

YUqori o`quv o`rinlari uchun – 113 (474,8 b.t.)

Jami : 124 ish (513 b.t.)

2015-yil

Maktablar uchun – (22,5 b.t.)

Litsey, kolledjlar uchun – (92,5 b.t.)

YUqori o`quv o`rinlari uchun – (319,5b.t.)

Jami: 124 ish (435,5 b.t.)

2016-yil

Maktablar uchun – 23 (92,6 b.t.)

Litsey, kolledjlar uchun –39 (178 b.t.)

YUqori o`quv o`rinlari uchun – 124 (567,4 b.t.)

Jami: 149 ish (637,3 b.t.)

2017-yil

Maktablar uchun – 19 (93,5 b.t.)

Litsey, kolledjlar uchun –36 (263 b.t.)

YUqori o`quv o`rinlari uchun – 79 (358,9 b.t.)

Jami reje bo`yicha: 98 ish (461,9 b.t.)

Rejadan tashqari -29 ish (104,3 b.t)

Jami: 127 ish (566,2 b.t)

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti pedagog xodimlari tomonidan 2017 yil mart-dekabr` oylari oralig`ida Oliy o`quv yurtlari uchun qoraqalpoq tilidagi 65 darslik va o`quv qo`llanmalar yozilib, O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi huzuridagi Muvofiqlashtiruvchi Kengashdan o`tkazilib chop etishga tavsiya etish rejasining bajarilishi haqida

MA`LUMOT

O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 87-02-271 sonli buyrug`i asosida Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti pedagog xodimlari tomonidan 2017 yil mart-dekabr` oylari oralig`ida Oliy o`quv yurtlari uchun qoraqalpoq tilidagi 65 darslik va o`quv qo`llanmalar yozilib, O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi huzuridagi Muvofiqlashtiruvchi Kengashdan o`tkazilib chop etishga tavsiya etish REJASIning bajarilishi haqida to`lig`i bilan bajarildi.