AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Qabul 2024

Кун тартиби

Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.Ped.34.01 рақамли илмий кенгаш кошидаги илмий семинар

 

7 ноябрь   2020 йил   Нукус шаҳри                     

 

Кун тартиби:

1. Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.34.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари) ихтисослиги бўйича илмий ишларни муҳокама қилиш масаласи.

 

2. Турли масалалар.

 

Биринчи масала бўйича маълумот

 

1. Нукус давлат педагогика институти мустақил изланувчиси Бабашева Гулзавира Бектемировнанинг “Бошланғич синф она тили таълимида ўқувчиларнинг ўқув-билув мотивациясини комплекс такомиллаштириш (Қорақалпоғистон мактаблари мисолида)” мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

 

Илмий раҳбар:              фалс.ф.д., академик Ж.Базарбаев

Тақризчилар:                п.ф.н., к.и.х А.Т.Тилегенов

                                         п .ф.н., доц. Р.У.Нуржанова        

 

2. Нукус давлат педагогика институти мустақил изланувчиси Исмайлов Азербай Сапарниязовичнинг «Қорақалпоқ халқ анъаналари ва ёшларни маънавий тарбиялашнинг педагогик асослари» мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

 

Илмий раҳбар:                 п.ф.д., доц. Т.Т.Утебаев  

Тақризчилар:                      п.ф.н., доц. П.С.Абдимуратов

                                                 п.ф.н., доц. А.А.Бекимбетова

 

Илмий семинар мажлиси ZOOM дастури орқали бўлиб ўтади.