Бекниязов Байрамбай Сапарбаевичнинг педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Бекниязов Байрамбай Сапарбаевичнинг 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи ихтисослиги бўйича “Тарихий-маданий мерос воситасида ўқувчиларнинг маънавий маданиятини ривожлантириш” мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган докторлик диссертация ишининг ҳимояси Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.Ped.34.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 18 март куни соат 10:00 даги мажлисида онлайн шаклда бўлиб ўтишини маълум қилади.

 

Манзил: 230105, Нукус шаҳри, П.Сейтов  кўчаси рақамсиз уй.

Тел.: (99861) 229-40-75;

факс: (99861) 229-40-75;

e-mail: nkspi_info@edu.uz

bahigobetebetmelbetlunabitbahiscomsiber güvenlik