Бабашева Гулзавира Бектемировнанинг педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Мавзу: Бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-билув мотивациясини ривожлантиришнинг дидактик тизими (Қорақалпоғистон мактаблари мисолида)

 

Бабашева Гулзавира Бектемировнанинг13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи ихтисослигида “Бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-билув мотивациясини ривожлантиришнинг дидактик тизими (Қорақалпоғистон мактаблари мисолида)мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.Ped.34.01 рақамли Илмий Кенгашнинг 2021 йил 19 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 230105, Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси рақамсиз уй.

Тел.: (99861) 229-40-75;

факс: (99861) 229-40-75;

e-mail: nkspi_info@edu.uz

bahigobetebetmelbetlunabitbahiscomsiber güvenlik