Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар кун тартиби

Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.Ped.34.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

  

25 март  2021 йил    Нукус шаҳри                     

 

Кун тартиби:

1. Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.34.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари) ихтисослиги бўйича илмий ишларни муҳокама қилиш масаласи.

 

2. Турли масалалар.

 

Биринчи масала бўйича маълумот

1. Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти мустақил изланувчиси Қдырбаева ҳурлиман Мангитбаевнанинг “Умумтаълим мактаби ўқувчиларида ижтимоий интеллектни ривожлантириш технологияси” мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

 

Илмий раҳбар:  п.ф.д., проф.Б.Х.Ходжаев

 

Тақризчилар:    п.ф.д., проф. У.Алеуов

                            п.ф.н., доц. И.Қ.Пирниязов

 

Илмий семинар мажлиси ZOOM дастури орқали бўлиб ўтади.

bahigobetebetmelbetlunabitbahiscomsiber güvenlik