AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти магистратура мутахассисликларига ҳужжат топширганлар учун махсус (мутахассислик) фанлар бўйича имтиҳон дастурлари ва баҳолаш мезонлари тасдиқланди

Махсус (мутахассислик) фанлар бўйича имтиҳон дастурлари ва баҳолаш мезонларини юклаб олиш учун ҳар бир мутахассислик номи кўрсатилган файл устига босинг.

 

5A110102 Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (физика ҳәм астрономия)

5A110102 Билимлендириўде мәлимлеме технологиялары

5A110201 Денетәрбиясы ҳәм спорт шынығыўлары теориясы ҳәм методикасы

5A110301 Ана тили ҳәм әдебияты – рус тили ҳәм әдебияты

5A110301 Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (химия)

5A110501 Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (география)

5A110601 Социаллық-гуманитарлық пәнлерди оқытыў методикасы (тарийх)

5A110801 Сүўретлеў өнери ҳәм әмелий безеў өнери

5A110901 Педагогика теориясы ҳәм тарийхы (хызмет түрлери бойынша)

5A110902 Педагогика ҳәм психология

5A110903 Билимлендириў мәкемелериниң басқарыўы

5A111101 Музыкалық тәлим ҳәм көркем өнер

5A111201 Өзбек тили ҳәм әдебияты

5A111301 Ана тили ҳәм әдебияты – қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

5A111401 Шет тили ҳәм әдебияты (инглис тили)

5A111601 Социаллық-гуманитарлық пәнлерди оқытыў методикасы (руўхыйлық тийкарлары)

5A111701 Тәлим-тәрбия теориясы ҳәм методикасы (баслаўыш тәлим)

5A111801 Тәлим-тәрбия теориясы ҳәм методикасы (мектепке шекемги билимлендириў)

5A112101 Тәлим-тәрбия теориясы ҳәм методикасы (технологиялық тәлим)

5А110101 Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (математика)

5А110401 Анық ҳәм тәбийғый пәнлерди оқытыў методикасы (биология)

5А111301 Ана тили ҳәм әдебияты – қазақ тили ҳәм әдебияты