AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Мактабгача таълим бакалавр таълим йўналишининг сиртқи қозоқ гуруҳига 9 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111800_Мектепке шекемги тәлим сыртқы қазақ топары 9-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1293 11.09.2020
Davomini o‘qish

Бошланғич таълим бакалавр таълим йўналишининг сиртқи қозоқ гуруҳига 8 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111700_Баслаўыш тәлим сыртқы қазақ топарына 8-сентябрь күни өткерилген кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1241 11.09.2020
Davomini o‘qish

2020-2021 o’quv yilida respublika oliy o’quv yurtlaridan Nukus davlat pedagogika institutiga turdosh ta’lim yo’nalishlari bo’yicha o‘qishini ko‘chirishga ruxsat etilgan talabalar ro’yxati

№ F.I.SH 1 AZATBAEVA NARGIZA ADILBAEVNA 2 SAPARBAEVA DILFUZA BAXADIROVNA 3 BAYJARIKOVA GULJAYNA BEKDULLAEVNA 4 PIRNIYAZOVA DULUAR YUSUPBAY QIZI 5…

2635 11.09.2020
Davomini o‘qish

Мусқий таълим бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 9 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Мусқий таълим бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 9 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари…

763 10.09.2020
Davomini o‘qish

Мусқий таълим бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 8 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Мусқий таълим бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва  ўзбек гуруҳларига 8 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари…

703 10.09.2020
Davomini o‘qish

Жисмоний маданият бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ, ўзбек ва рус гуруҳларига 8 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5112000_Дене мәденияты күндизги сыртқы қарақалпақ өзбек рус топарлары 8-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

2779 10.09.2020
Davomini o‘qish

Педагогика ва психология бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозоқ гуруҳига 7 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110900_Педагогика ҳәм психология күндизги қазақ топары 7-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1226 10.09.2020
Davomini o‘qish

Педагогика ва психология бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозақ гуруҳларига 7 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Педагогика ва психология бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 7 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон…

610 10.09.2020
Davomini o‘qish

Жисмоний маданият (шу жумладан, хотин-қизлар спорти) бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 7 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5112000_Дене мәденияты (соның ишинде, ҳаял-қызлар спорты) күндизги сыртқы қарақалпақ өзбек топар 7-сентябрь кәсиплик имтихан нәтийжелери

2311 09.09.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 5 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110800_Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы күндизги сыртқы қарақалпақ өзбек топарлары 5-сентябрь кәсиплик имтихан нәтийжелери

2206 08.09.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 7 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110800_Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы күндизги сыртқы қарақалпақ өзбек топарлары 7-сентябрь кәсиплик имтихан нәтийжелери

2692 08.09.2020
Davomini o‘qish

Мактабгача бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозоқ гуруҳига 7 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111800_Мектепке шекемги тәлим күндизги қазақ топары 7-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1201 08.09.2020
Davomini o‘qish

Кимё бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозоқ гуруҳига 4 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110300_Химия күндизги қазақ топары 4-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1103 08.09.2020
Davomini o‘qish

Биология бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозоқ гуруҳига 5 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110400_Биология күндизги қазақ топары 5-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1153 08.09.2020
Davomini o‘qish

Мусиқа таълими бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ гуруҳига 7 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111100_Музыкалық тәлим күндизги ҳәм сыртқы қарақалпақ топары 7-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери  

1819 08.09.2020
Davomini o‘qish

Жисмоний маданият бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ, ўзбек ва рус гуруҳларига 5 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5112000_Дене мәденияты күндизги ҳәм сыртқы қарақалпақ, өзбек ҳәм рус топарлары 5-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

2306 08.09.2020
Davomini o‘qish

Жисмоний маданият бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 4 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5112000_Дене мәденияты күндизги ҳәм сыртқы өзбек топары 4-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1883 08.09.2020
Davomini o‘qish

Жисмоний маданият (шу жумладан, хотин-қизлар спорти) бакалавр таълим йўналишининг кундизги қорақалпоқ гуруҳига 3 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5112000_Дене мәденияты (соның ишинде, ҳаял-қызлар спорты) күндизги қарақалпақ топары 3-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1920 08.09.2020
Davomini o‘qish

Математика ва информатика бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозоқ гуруҳига 5 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110100_Математика ҳәм информатика күндизги қазақ топары 5-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1868 07.09.2020
Davomini o‘qish

Қозоқ тили ва адабиёти бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозоқ гуруҳига 4 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111305-Қазақ тили ҳәм әдебияты күндизги қазақ топары 4-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1656 07.09.2020
Davomini o‘qish

Мусиқа таълими бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 5 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111100-Музыкалық тәлим күндизги ҳәм сыртқы қарақалпақ ҳәм өзбек топарлары 5-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1684 07.09.2020
Davomini o‘qish

Мусиқа таълими бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 4 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111100-Музыкалық тәлим күндизги ҳәм сыртқы қарақалпақ ҳәм өзбек топарлары 4-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1471 07.09.2020
Davomini o‘qish

Мусиқа таълими бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 3 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111100-Музыкалық тәлим күндизги ҳәм сыртқы қарақалпақ ҳәм өзбек топарлары 3-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери    

1537 07.09.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалавр таълим йўналишининг кундизги ва сиртқи қорақалпоқ ва ўзбек гуруҳларига 4 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110800-Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы күндизги ҳәм сыртқы 4-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

2740 07.09.2020
Davomini o‘qish

Бошланғич таълим бакалавр таълим йўналишининг кундизги қозоқ гуруҳига 3 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5111700_Баслаўыш тәлим күндизги қазақ топары 3-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

2362 05.09.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалавр таълим йўналишининг кундизги қорақалпоқ гуруҳига 3 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110800_Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы күндизги қарақалпақ топары 3-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1796 05.09.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалавр таълим йўналишининг кундизги ўзбек гуруҳига 3 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110800_Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы күндизги өзбек 3-сентябрь (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1647 05.09.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалавр таълим йўналишининг сиртқи қорақалпоқ гуруҳига 3 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110800_Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы сыртқы қарақалпақ топарына 3-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1244 05.09.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалавр таълим йўналишининг сиртқи ўзбек гуруҳига 3 сентябрь куни ўтказилган касбий (ижодий) имтиҳон натижалари

Юклаб олиш 5110800_Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы сыртқы өзбек топары 3-сентябрь кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан нәтийжелери

1679 05.09.2020
Davomini o‘qish

Нукус ДПИда ўтказилаётган касбий (ижодий) имтиҳонларнинг биринчи куни (3 сентябрь) ҳақида маълумот

Аввал хабар берганимиздек, 3 сентябрь куни Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтида 2020-2021 ўқув йили учун бакалавриатнинг кундизги ва сиртқи…

1189 04.09.2020
Davomini o‘qish

Нукус давлат педагогика институтида касбий (ижодий) имтиҳонлар бошланди

Бугун, 3 сентябрь куни Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтида 2020-2021 ўқув йили учун бакалавриатнинг кундизги ва сиртқи таълим йўналишларига…

1284 03.09.2020
Davomini o‘qish

Ижтимоий тармоқдаги пост юзасидан

“Facebook” ижтимоий тармоғидаги “Халқ ва давлат/Народ и государство” гуруҳида Нукус давлат педагогика институтида ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ташкил этилмаганлиги,…

877 29.08.2020
Davomini o‘qish

Магистратурага кириш имтиҳонини топшириш учун рухсатномани қайси сайтдан юклаб олиш мумкин?

Магистратурага кириш имтиҳонини топшириш учун рухсатномани қайси сайтдан юклаб олиш мумкин? ⛔️ 2020/2021 ўқув йили учун республика олий таълим муассасаларининг…

897 26.08.2020
Davomini o‘qish

КУН ТАРТИБИ

Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги DSс.03/30.12.2019.Ped.34.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар мажлисининг   КУН ТАРТИБИ    Нукус шаҳри   …

737 24.08.2020
Davomini o‘qish

КУН ТАРТИБИ

  Нукус давлат педагогика институти ҳузуридаги DSс.03/30.12.2019.Ped.34.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар мажлисининг   КУН ТАРТИБИ   Нукус шаҳри …

693 24.08.2020
Davomini o‘qish

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ СПОРТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН СТРАТЕГИЯСИ

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 65 ёшда ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ СПОРТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН СТРАТЕГИЯСИ Қурбонова Дилдора Ахмедовна Ажиниёз номидаги…

933 24.08.2020
Davomini o‘qish

5111100–Мусиқа таълими (кундузги ва сиртқи) йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан ўтган абитуриентлар учун ижодий (касбий) имтиҳонлар

Ҳурматли абитуриент! 2020/2021 ўқув йилида Нукус давлат педагогика институтининг 5111100–Мусиқа таълими (кундузги ва сиртқи) йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан ўтган абитуриентлар…

2204 24.08.2020
Davomini o‘qish

5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси(кундузги ва сиртқи) таълим йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан ўтган абитуриентлар учун ижодий (касбий) имтиҳонлар

Ҳурматли абитуриент! 2020/2021 ўқув йилида Нукус давлат педагогика институтининг 5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси(кундузги ва сиртқи) таълим йўналиши бўйича бакалавриатига…

3048 24.08.2020
Davomini o‘qish

Nӧküs döwlet pedagogika institutynyň gündizki bӧlümi tälim ýӧnelişlerinden türkmen dilindäki toparlara sanawdan geçen abiturientler üçin dӧredijilik (hünär) synaglary

Hormatly abiturient! 2020/2021 – nji okuw ýylynda Nӧküs döwlet pedagogika institutynyň gündizki bӧlümi tälim ýӧnelişlerinden türkmen dilindäki toparlara 5110100 –…

1649 24.08.2020
Davomini o‘qish

Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты күндізгі бөлімі тәлім бағдарларынан қазақ тіліндегі топтарға  тізімнeн өткeн талапкерлер үшін шығармашылық (кәсіптік) емтиxaндaр

Құрметті Талапкер! 2020/2021 оқу жылында Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты күндізгі бөлімі тәлім бағдарларынан қазақ тіліндегі топтарға 5110100 – Математика және…

2988 24.08.2020
Davomini o‘qish

5112000– Жисмоний маданият йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан ўтган абитуриентлар учун ижодий (касбий) имтиҳонлар жадвали

Ҳурматли абитуриент! 2020/2021 ўқув йилида Нукус давлат педагогика институтининг 5112000– Жисмоний маданият (кундузги ва сиртқи) ва 5112001 – жисмоний маданият (хотин-қизлар…

7515 24.08.2020
Davomini o‘qish

Мусиқа таълими (кундузги ва сиртқи) йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан ўтган абитуриентлар учун ижодий (касбий) имтиҳонлар

Ҳурматли абитуриент! 2020/2021 ўқув йилида Нукус давлат педагогика институтининг 5111100 – Мусиқа таълими (кундузги ва сиртқи) йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан…

717 17.08.2020
Davomini o‘qish

5112000– Жисмоний маданият (кундузги ва сиртқи) ва 5112001– жисмоний маданият (хотин- қизлар спорти йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан ўтган абитуриентлар учун ижодий (касбий) имтиҳонлар

Ҳурматли абитуриент! 2020/2021 ўқув йилида Нукус давлат педагогика институтининг 5112000– Жисмоний маданият (кундузги ва сиртқи) ва 5112001– жисмоний маданият (хотин-…

1141 17.08.2020
Davomini o‘qish

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси (кундузги ва сиртқи) таълим йўналиши бўйича бакалавриатига рўйхатдан ўтган абитуриентлар учун  ижодий (касбий) имтиҳонлар

Ҳурматли абитуриент! 2020/2021 ўқув йилида Нукус давлат педагогика институтининг 5110800 – Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси (кундузги ва сиртқи) таълим…

891 17.08.2020
Davomini o‘qish

Онлайн семинар таълим тизимининг долзарб масалаларига бағишланди

Жорий йилнинг 11 август куни Ўзбекистон Республикаси Сенати аъзоси О.А.Атаниязова, шунингдек, Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг Фан, таълим, маданият ва спорт…

582 13.08.2020
Davomini o‘qish

Абитуриентларга эслатма!!!

Ҳурматли абитуриент! 2020/2021 ўқув йилида олий таълим муассасаларининг бакалавриатига ўқишга қабул қилиш учун кириш тест синовлари  2 сентябрдан бошланади ва…

616 11.08.2020
Davomini o‘qish