NUKUS STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE NAMED AFTER AJINIYAZ

Turkiy tillar fakulteti  O‘zbek tili va adabiyoti,  O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat  ta’lim yo‘nalishlari yakuniy nazorat o‘tkazish jadvali

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti  O‘zbek tili va adabiyoti,  O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat  ta’lim yo‘nalishlari 1-kurslar bo‘yicha 2020-2021 o‘quv yilining  II yarmida o‘tkaziladigan yakuniy nazorat o‘tkazish jadvali
KursiGuruhiFan nomiFan o‘qituvchisiYaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakliYaN o‘tkaziladigan sanavaqtiAuditoriya 
1AQoraqalpoq tiliB.Qurbanbaeva J.SultamuratovDiktant17.05.202114-00320
1AQoraqalpog‘iston tarixiT.Daubaeva  N.SotimovaTest19.05.202114-00320
1AXorijiy tili A.Avezimbetova, Z.IbrgaimovaK. Babajanova Test26.05.20218:30310
1AHozirgi o‘zbek adabiy tiliS.Jalilov Sh.YuldashevaOg‘zaki21.05.202114-00310
1AO‘zbek adabiyotiK.Tashanov N.AllambergenovaTest24.05.202114-00320
1AYozma nutq me’yorlari, O‘zbek folkloriG.Qurbaniyazov, S.Bekchanova S.Jalilov, H.AllambergenovOg‘zaki, Test28.05.20218:30311,
316
1AMatnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuviS.Bekchanova, I.Davletmurodov N.Allambergenova, Z.JamolovaOg‘zaki, Test31.05.20218:30310,
311
1BQoraqalpoq tiliQ.Bekniyazov J.SultamuratovDiktant17.05.202114-00320
1BQoraqalpog‘iston tarixi T.Daubaeva  N.SotimovaTest19.05.202114-00320
1BXorijiy tili A.Avezimbetova, Z.Ibrgaimova Q Kalimbetova Test26.05.20218:30307
1BHozirgi o‘zbek adabiy tiliS.Jalilov Sh.YuldashevaOg‘zaki21.05.202116-00310
1BO‘zbek adabiyotiK.Tashanov N.AllambergenovaTest24.05.202114-00320
1BYozma nutq me’yorlari, O‘zbek folkloriG.Qurbaniyazov, S.Bekchanova S.Jalilov, H.AllambergenovOg‘zaki, Test28.05.20218:30311,
316
1BMatnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuviS.Bekchanova, I.Davletmurodov N.Allambergenova, Z.JamolovaOg‘zaki, Test31.05.20218:30310,
311
1VQoraqalpoq tiliQ.Bekniyazov J.SultamuratovDiktant17.05.202114-00320
1VQoraqalpog‘iston tarixi  T.Daubaeva  N.SotimovaTest19.05.202114-00320
1VXorijiy tiliS.Tajenova,  Q.Qalimbetova A. UtebaevaTest26.05.20218:30308
1VHozirgi o‘zbek adabiy tiliS.Jalilov O.HaytbaevOg‘zaki21.05.20218:30307
1VO‘zbek adabiyotiK.Tashanov N.AllambergenovaTest24.05.202114-00320
1VYozma nutq me’yorlari, O‘zbek folkloriG.Qurbaniyazov, S.Bekchanova S.Jalilov, H.AllambergenovOg‘zaki, Test28.05.20218:30313,
316
1VMatnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuviS.Bekchanova, I.Davletmurodov N.Allambergenova, Z.JamolovaOg‘zaki, Test31.05.20218:30310,
311
1GQoraqalpoq tiliQ.Bekniyazov J.SultamuratovDiktant17.05.202114-00320
1GQoraqalpog‘iston tarixi  T.Daubaeva  N.SotimovaTest19.05.202115-00320
1GXorijiy tiliQ.Qalimbetova, B.Ilyasova  Z. Ibragimova,
A. Qiyasova
Test26.05.20218:30318, 317
1GHozirgi o‘zbek adabiy tiliS.Jalilov O.HaytbaevOg‘zaki21.05.202110:30307
1GO‘zbek adabiyotiK.Tashanov N.AllambergenovaTest24.05.202115-00320
1GYozma nutq me’yorlari, O‘zbek folkloriG.Qurbaniyazov, S.Bekchanova O.Haytbaev, H.AllambergenovOg‘zaki, Test28.05.20218:30313,
316
1GMatnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuviS.Bekchanova, I.Davletmurodov S.Bekchanova, Z.JamolovaOg‘zaki, Test31.05.20218:30310,
311
1DQoraqalpoq tiliQ.Bekniyazov J.SultamuratovDiktant17.05.202115-00320
1DQoraqalpog‘iston tarixi T.Daubaeva   N.SotimovaTest19.05.202115-00320
1DXorijiy tiliQ.Qalimbetova, B.Ilyasova   S. Tajenova,
 A.Qiyasova
Test26.05.20218:30317, 319
1DHozirgi o‘zbek adabiy tiliS.Jalilov R.MadaminovaOg‘zaki21.05.20218:30310
1DO‘zbek adabiyotiK.Tashanov N.AllambergenovaTest24.05.202115-00320
1DYozma nutq me’yorlari, O‘zbek folkloriG.Qurbaniyazov, S.Bekchanova O.Haytbaev, H.AllambergenovOg‘zaki, Test28.05.20218:30311,
316
1DMatnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuviS.Bekchanova, I.Davletmurodov S.Bekchanova, Z.JamolovaOg‘zaki, Test31.05.20218:30310,
311
1EQoraqalpoq tiliQ.Bekniyazov J.SultamuratovDiktant17.05.202115-00320
1EQoraqalpog‘iston tarixi T.Daubaeva   N.SotimovaTest19.05.202115-00320
1EXorijiy tiliSh.Aymanova, K.Babajanova A. UtebaevaTest26.05.202114:00319
1EHozirgi o‘zbek adabiy tiliS.Jalilov R.MadaminovaOg‘zaki21.05.202110:30310
1EO‘zbek adabiyotiK.Tashanov N.AllambergenovaTest24.05.202115-00320
1EYozma nutq me’yorlari, O‘zbek folkloriG.Qurbaniyazov, S.Bekchanova O.Haytbaev, H.AllambergenovOg‘zaki, Test28.05.20218:30311,
316
1EMatnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuviS.Bekchanova, I.Davletmurodov S.Bekchanova, Z.JamolovaOg‘zaki, Test31.05.20218:30310,
311
5112400 – O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha
KursiGuruhiFan nomiFan o‘qituvchisiYaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakliYaN o‘tkaziladigan sanavaqtiAuditoriya 
1JMutolaa madaniyati va ifodali o‘qishS.MatyakupovH.AllambernovOg‘zaki31.05.20218:30313
1JO‘zbek va rus tillarining  qiyosiy tipologiyasiU.IbragimovaA.SultanovaOg‘zaki19.05.20218:30319
1JO‘zbek adabiyotiYo.MadreymovaF.SapaevaTest21.05.20218:30320
1JHozirgi o‘zbek adabiy tiliG.QurbaniyazovM.XudayarovaOg‘zaki24.05.20218:30319
1JEski o‘zbek yozuvi, O‘zbek tili praktikumiI.Davlatmurodov, U.IbragimovaZ.Jamolova, S.AtiyazovOg‘zaki, Test26.05.20218:30313, 310
1JYozma nutq me’yorlari, Bolalar adabiyoti va folklorG.Qurbaniyazov, Sh.AldashevaS.Jalilov,Yo.MadreymovaOg‘zaki, Test29.05.20218:30313, 310
1ZMutolaa madaniyati va ifodali o‘qishS.MatyakupovS.BekchanovaOg‘zaki31.05.20218:30316
1ZO‘zbek va rus tillarining  qiyosiy tipologiyasiU.IbragimovaI.IbadullaevaOg‘zaki19.05.20218:30319
1ZO‘zbek adabiyotiYo.MadreymovaF.SapaevaTest21.05.20218:30320
1ZHozirgi o‘zbek adabiy tiliG.QurbaniyazovM.XudayarovaOg‘zaki24.05.202114:30319
1ZEski o‘zbek yozuvi, O‘zbek tili praktikumiI.Davlatmurodov, U.IbragimovaZ.Jamolova, S.AtiyazovOg‘zaki, Test26.05.20218:30313, 310
1ZYozma nutq me’yorlari, Bolalar adabiyoti va folklorG.Qurbaniyazov, Sh.AldashevaS.Jalilov,
Yo.Madreymova
Og‘zaki, Test29.05.20218:30313, 310
KursiGuruhiFan nomiFan o‘qituvchisiYaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakliYaN o‘tkaziladigan sanavaqtiAuditoriya 
2АJahon adabiyotiH.AllambergenovS.MatyakupovTest31.05.20218:30320
2АAruz va poetika asoslariN.AllambergenovaK.Tashanovog‘zaki 02.06.20218:30317
2АIlmiy tadqiqot asoslariF.SapaevaN.AllambergenovaTest04.06.20218:30320
2АHozirgi o‘zbek adabiy tiliE.Xo‘janiyazovSh.Yuldashevaog‘zaki 07.06.20218:30317
2АO‘zbek adabiyotiS.MatyakupovK.Tashanovog‘zaki 09.06.20218:30315
2АOrfografiya va punktuatsiyaSh.YuldashevaG.YusupovaTest11.06.20218:30320
2АHozirgi adabiy jarayonF.SapaevaSh.Aldashevaog‘zaki 12.06.20218:30317
2БJahon adabiyotiH.AllambergenovS.MatyakupovTest31.05.20218:30320
2БAruz va poetika asoslariN.AllambergenovaK.Tashanovog‘zaki 02.06.202110:30317
2БIlmiy tadqiqot asoslariF.SapaevaN.AllambergenovaTest04.06.20218:30320
2БHozirgi o‘zbek adabiy tiliE.Xo‘janiyazovSh.Yuldashevaog‘zaki 07.06.202110:30317
2БO‘zbek adabiyotiS.MatyakupovSh.Aldashevaog‘zaki 09.06.20218:30319
2БOrfografiya va punktuatsiyaSh.YuldashevaG.YusupovaTest11.06.20218:30320
2БHozirgi adabiy jarayonF.SapaevaSh.Aldashevaog‘zaki 12.06.202110:30317
2ВJahon adabiyotiH.AllambergenovS.MatyakupovTest31.05.20218:30320
2ВAruz va poetika asoslariN.AllambergenovaK.Tashanovog‘zaki 02.06.202114:00317
2ВIlmiy tadqiqot asoslariF.SapaevaN.AllambergenovaTest04.06.20218:30320
2ВHozirgi o‘zbek adabiy tiliE.Xo‘janiyazovSh.Yuldashevaog‘zaki 07.06.202114:00317
2ВO‘zbek adabiyotiS.MatyakupovH.Allambergenovog‘zaki 09.06.20218:30317
2ВOrfografiya va punktuatsiyaSh.YuldashevaG.YusupovaTest11.06.20218:30320
2ВHozirgi adabiy jarayonF.SapaevaSh.Aldashevaog‘zaki 12.06.202114:00317
3АУмумий педагогикаA.TemirbekovaZ.IlyasovaOg‘zaki16.06.20218:30307
3ААруз ва поэтика асослариK.TashanovN.AllambergenovaOg‘zaki18.06.20218:30307
3АЎзбек тили тарихиM.Xo‘dayarovaSh.Bo‘ranovaTest19.06.20218:30316
3АОна тилини ўқитиш методикасиSh.Bo‘ranovaM.XudayarovaTest21.06.20218:30316
3АЎзбек адабиётини ўқитиш методикасиN.AllambergenovaYo.MadreymovaTest23.06.20218:30316
3ААдабиёт назариясиK.QurambaevF.SapaevaOg‘zaki25.06.20218:30315
3АТилшунослик назариясиYu.IbragimovU.IbragimovaOg‘zaki26.06.20218:30307
3АҲаёт фаолияти хавфсизлигиU.Sadaddinov, M.TajibaevaA.KurmanovTest28.06.20218:30316
3БUmumiy pedagogikaA.TemirbekovaZ.IlyasovaOg‘zaki16.06.202110:30307
3БAruz va poetika asoslariK.TashanovN.AllambergenovaOg‘zaki18.06.202110:30307
3БO‘zbek tili tarixiM.Xo‘dayarovaSh.Bo‘ranovaTest19.06.20218:30316
3БOna tilini o‘qitish metodikasiSh.Bo‘ranovaM.XudayarovaTest21.06.20218:30316
3БO‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasiN.AllambergenovaYo.MadreymovaTest23.06.20218:30316
3БAdabiyot nazariyasiK.QurambaevF.SapaevaOg‘zaki25.06.202110:30315
3БTilshunoslik nazariyasiYu.IbragimovU.IbragimovaOg‘zaki26.06.202110:30307
3БHayot faoliyati xavfsizligiU.Sadaddinov, M.TajibaevaA.KurmanovTest28.06.20218:30316
3ВUmumiy pedagogikaA.TemirbekovaZ.IlyasovaOg‘zaki16.06.202114:30307
3ВAruz va poetika asoslariK.TashanovN.AllambergenovaOg‘zaki18.06.202114:30307
3ВO‘zbek tili tarixiM.Xo‘dayarovaSh.Bo‘ranovaTest19.06.20218:30316
3ВOna tilini o‘qitish metodikasiSh.Bo‘ranovaM.XudayarovaTest21.06.20218:30316
3ВO‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasiN.AllambergenovaYo.MadreymovaTest23.06.20218:30316
3ВAdabiyot nazariyasiK.QurambaevF.SapaevaOg‘zaki25.06.202114:30315
3ВTilshunoslik nazariyasiYu.IbragimovU.IbragimovaOg‘zaki26.06.202114:30307
3ВHayot faoliyati xavfsizligiU.Sadaddinov, M.TajibaevaA.KurmanovTest28.06.20218:30316
5112400 – O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha
KursiGuruhiFan nomiFan o‘qituvchisiYaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakliYaN o‘tkaziladigan sanavaqtiAuditoriya 
2ГJismoniy tarbiya va gigiena, Yosh fiziologiya va gigienaA.Beknazarov, B.SultanovП.ҚалжановNormativ31.05.20218:30308
2ГTil o‘rganishning psixolingvistik asoslari va madaniyatlararo kommunikatsiyaO.SultanovaШ.БўрановаOg‘zaki02.06.20218:30308
2ГIntegrallashgan ingliz tiliK.Babajanova A.AvezimbetovaTest04.06.20218:30308
2ГJahon adabiyoti H.AllambergenovС.МатякуповOg‘zaki07.06.20218:30308
2ГHozirgi o‘zbek adabiy tiliE.Xo‘janiyazovМ.ХудаяроваTest09.06.20218:30308
2ГO‘zbek adabiyotiK.TashanovҲ.АлламбергеновOg‘zaki11.06.20218:30308
2ГTa’lim natijalarini baholashning zamonaviy metodlariSh.YuldashevaШ.БўрановаTest12.06.20218:30308
2ДJismoniy tarbiya va gigiena, Yosh fiziologiya va gigienaA.Beknazarov, B.SultanovП.ҚалжановNormativ31.05.202110:30308
2ДTil o‘rganishning psixolingvistik asoslari va madaniyatlararo kommunikatsiyaO.SultanovaШ.БўрановаOg‘zaki02.06.202110:30308
2ДIntegrallashgan ingliz tiliK.Babajanova A.AvezimbetovaTest04.06.20218:30308
2ДJahon adabiyoti H.AllambergenovС.МатякуповOg‘zaki07.06.202110:30308
2ДHozirgi o‘zbek adabiy tiliE.Xo‘janiyazovМ.ХудаяроваTest09.06.20218:30308
2ДO‘zbek adabiyotiK.TashanovҲ.АлламбергеновOg‘zaki11.06.202110:30308
2ДTa’lim natijalarini baholashning zamonaviy metodlariSh.YuldashevaШ.БўрановаTest12.06.20218:30308
5111300-Qozoq tili va adabiyoti bakalavriat ta’lim yo‘nalishi
1ИO‘zbekistonning eng yangi tarixiU.Abduxalikova, G.DjamilovaТ.ДаубаеваOg‘zaki31.05.202114-30303
1ИO‘zbek  tiliS.AtiyazovО.ҲайтбаевTest04.06.202114-30303
1ИRus tiliG.QoshanovaЗ.ТоребаеваOg‘zaki19.05.202115-00303
1ИXorijiy til K.Babajanova, A.Utebaeva K.Babajanova, A.Utebaeva Test07.06.202114-30303
1ИJismoniy tarbiya va sportA.BeknazarovП.ҚалжановNormativ28.06.202114-30 
1ИOliy matematikaU.AbdullaevИ.БектемировTest26.05.202114-30303
1ИUmumiy psixologiyaL.SaparovaА.АрсланбаеваOg‘zaki24.05.202115-00303
1ИHozirgi qozoq adabiy tiliI.QuttimuratovaB.BekniyazovOg‘zaki02.06.202114-30303
1ИOnomastika: tadqiqot masalalariI.QuttimuratovaB.BekniyazovOg‘zaki09.06.202114-30303
2ЕShet tіlі K.BabajanovaA.Utebaeva Test16.06.20218:30306
2ЕTa’limda axborot texnologiyalariR.AvezovaМ.АламиновOg‘zaki18.06.20218:30306
2ЕUmumiy pedagogikaA.TemirbekovaЗ.ИльясоваOg‘zaki19.06.20218:30306
2ЕHozirgi qozoq adabiy tiliB.BekniyazovI.QuttimuratovaTest21.06.20218:30306
2ЕQozoq dialektologiyasiB.BekniyazovI.QuttimuratovaOg‘zaki23.06.20218:30306
2ЕXalq og‘zaki ijodiT.TortkulbaevaG.MambetkarimovTest25.06.20218:30306
2ЕQozoq adabiyoti tarixiG.MambetkarimovТ.ТорткулбаеваOg‘zaki26.06.20218:30306
2ЕTil tarixi  B.BekniyazovI.QuttimuratovaOg‘zaki28.06.20218:30306
2ЕJahon adabiyotiG.MambetkarimovТ.ТорткулбаеваOg‘zaki30.06.20218:30306
3ГChet tiliK.BabajanovaA.Utebaeva Test16.06.202110:00305
3ГQozoq tilining orfografiyasi va punktuatsiyasiI.QuttimuratovaB.BekniyazovOg‘zaki18.06.20218:30305
3ГUmumiy psixologiyaL.SaparovaА.АрсланбаеваOg‘zaki19.06.20218:30305
3ГOna tili o‘qitish metodikasiI.QuttimuratovaB.BekniyazovOg‘zaki21.06.20218:30305
3ГAdabiyot o‘qitish metodikasiT.TortkulbaevaG.MambetkarimovOg‘zaki23.06.20218:30305
3ГHozirgi qozoq adabiy tiliI.QuttimuratovaB.BekniyazovOg‘zaki25.06.20218:30305
3ГQozoq adabiyoti tarixiG.MambetkarimovТ.ТорткулбаеваOg‘zaki26.06.20218:30305
3ГAbayshunoslikG.MambetkarimovТ.ТорткулбаеваOg‘zaki20.05.202115-00305
3ГQozoq tilida so‘z yasalishiB.BekniyazovI.QuttimuratovaOg‘zaki28.06.202114:30305
3ГO‘qituvchining nutq madaniyatiB.BekniyazovI.QuttimuratovaOg‘zaki30.06.20218:30305