Turkiy tillar fakulteti  O‘zbek tili va adabiyoti,  O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat  ta’lim yo‘nalishlari yakuniy nazorat o‘tkazish jadvali

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti  O‘zbek tili va adabiyoti,  O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat  ta’lim yo‘nalishlari 1-kurslar bo‘yicha 2020-2021 o‘quv yilining  II yarmida o‘tkaziladigan yakuniy nazorat o‘tkazish jadvali
Kursi Guruhi Fan nomi Fan o‘qituvchisi YaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakli YaN o‘tkaziladigan sana vaqti Auditoriya 
1 A Qoraqalpoq tili B.Qurbanbaeva  J.Sultamuratov Diktant 17.05.2021 14-00 320
1 A Qoraqalpog‘iston tarixi T.Daubaeva   N.Sotimova Test 19.05.2021 14-00 320
1 A Xorijiy tili  A.Avezimbetova, Z.Ibrgaimova K. Babajanova  Test 26.05.2021 8:30 310
1 A Hozirgi o‘zbek adabiy tili S.Jalilov  Sh.Yuldasheva Og‘zaki 21.05.2021 14-00 310
1 A O‘zbek adabiyoti K.Tashanov  N.Allambergenova Test 24.05.2021 14-00 320
1 A Yozma nutq me’yorlari, O‘zbek folklori G.Qurbaniyazov, S.Bekchanova  S.Jalilov, H.Allambergenov Og‘zaki, Test 28.05.2021 8:30 311,
316
1 A Matnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuvi S.Bekchanova, I.Davletmurodov  N.Allambergenova, Z.Jamolova Og‘zaki, Test 31.05.2021 8:30 310,
311
1 B Qoraqalpoq tili Q.Bekniyazov  J.Sultamuratov Diktant 17.05.2021 14-00 320
1 B Qoraqalpog‘iston tarixi  T.Daubaeva   N.Sotimova Test 19.05.2021 14-00 320
1 B Xorijiy tili  A.Avezimbetova, Z.Ibrgaimova  Q Kalimbetova  Test 26.05.2021 8:30 307
1 B Hozirgi o‘zbek adabiy tili S.Jalilov  Sh.Yuldasheva Og‘zaki 21.05.2021 16-00 310
1 B O‘zbek adabiyoti K.Tashanov  N.Allambergenova Test 24.05.2021 14-00 320
1 B Yozma nutq me’yorlari, O‘zbek folklori G.Qurbaniyazov, S.Bekchanova  S.Jalilov, H.Allambergenov Og‘zaki, Test 28.05.2021 8:30 311,
316
1 B Matnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuvi S.Bekchanova, I.Davletmurodov  N.Allambergenova, Z.Jamolova Og‘zaki, Test 31.05.2021 8:30 310,
311
1 V Qoraqalpoq tili Q.Bekniyazov  J.Sultamuratov Diktant 17.05.2021 14-00 320
1 V Qoraqalpog‘iston tarixi   T.Daubaeva   N.Sotimova Test 19.05.2021 14-00 320
1 V Xorijiy tili S.Tajenova,  Q.Qalimbetova  A. Utebaeva Test 26.05.2021 8:30 308
1 V Hozirgi o‘zbek adabiy tili S.Jalilov  O.Haytbaev Og‘zaki 21.05.2021 8:30 307
1 V O‘zbek adabiyoti K.Tashanov  N.Allambergenova Test 24.05.2021 14-00 320
1 V Yozma nutq me’yorlari, O‘zbek folklori G.Qurbaniyazov, S.Bekchanova  S.Jalilov, H.Allambergenov Og‘zaki, Test 28.05.2021 8:30 313,
316
1 V Matnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuvi S.Bekchanova, I.Davletmurodov  N.Allambergenova, Z.Jamolova Og‘zaki, Test 31.05.2021 8:30 310,
311
1 G Qoraqalpoq tili Q.Bekniyazov  J.Sultamuratov Diktant 17.05.2021 14-00 320
1 G Qoraqalpog‘iston tarixi   T.Daubaeva   N.Sotimova Test 19.05.2021 15-00 320
1 G Xorijiy tili Q.Qalimbetova, B.Ilyasova   Z. Ibragimova,
A. Qiyasova
Test 26.05.2021 8:30 318, 317
1 G Hozirgi o‘zbek adabiy tili S.Jalilov  O.Haytbaev Og‘zaki 21.05.2021 10:30 307
1 G O‘zbek adabiyoti K.Tashanov  N.Allambergenova Test 24.05.2021 15-00 320
1 G Yozma nutq me’yorlari, O‘zbek folklori G.Qurbaniyazov, S.Bekchanova  O.Haytbaev, H.Allambergenov Og‘zaki, Test 28.05.2021 8:30 313,
316
1 G Matnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuvi S.Bekchanova, I.Davletmurodov  S.Bekchanova, Z.Jamolova Og‘zaki, Test 31.05.2021 8:30 310,
311
1 D Qoraqalpoq tili Q.Bekniyazov  J.Sultamuratov Diktant 17.05.2021 15-00 320
1 D Qoraqalpog‘iston tarixi  T.Daubaeva    N.Sotimova Test 19.05.2021 15-00 320
1 D Xorijiy tili Q.Qalimbetova, B.Ilyasova    S. Tajenova,
 A.Qiyasova
Test 26.05.2021 8:30 317, 319
1 D Hozirgi o‘zbek adabiy tili S.Jalilov  R.Madaminova Og‘zaki 21.05.2021 8:30 310
1 D O‘zbek adabiyoti K.Tashanov  N.Allambergenova Test 24.05.2021 15-00 320
1 D Yozma nutq me’yorlari, O‘zbek folklori G.Qurbaniyazov, S.Bekchanova  O.Haytbaev, H.Allambergenov Og‘zaki, Test 28.05.2021 8:30 311,
316
1 D Matnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuvi S.Bekchanova, I.Davletmurodov  S.Bekchanova, Z.Jamolova Og‘zaki, Test 31.05.2021 8:30 310,
311
1 E Qoraqalpoq tili Q.Bekniyazov  J.Sultamuratov Diktant 17.05.2021 15-00 320
1 E Qoraqalpog‘iston tarixi  T.Daubaeva    N.Sotimova Test 19.05.2021 15-00 320
1 E Xorijiy tili Sh.Aymanova, K.Babajanova  A. Utebaeva Test 26.05.2021 14:00 319
1 E Hozirgi o‘zbek adabiy tili S.Jalilov  R.Madaminova Og‘zaki 21.05.2021 10:30 310
1 E O‘zbek adabiyoti K.Tashanov  N.Allambergenova Test 24.05.2021 15-00 320
1 E Yozma nutq me’yorlari, O‘zbek folklori G.Qurbaniyazov, S.Bekchanova  O.Haytbaev, H.Allambergenov Og‘zaki, Test 28.05.2021 8:30 311,
316
1 E Matnni sharhlab o‘qish, Eski o‘zbek yozuvi S.Bekchanova, I.Davletmurodov  S.Bekchanova, Z.Jamolova Og‘zaki, Test 31.05.2021 8:30 310,
311
5112400 – O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha
Kursi Guruhi Fan nomi Fan o‘qituvchisi YaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakli YaN o‘tkaziladigan sana vaqti Auditoriya 
1 J Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish S.Matyakupov H.Allambernov Og‘zaki 31.05.2021 8:30 313
1 J O‘zbek va rus tillarining  qiyosiy tipologiyasi U.Ibragimova A.Sultanova Og‘zaki 19.05.2021 8:30 319
1 J O‘zbek adabiyoti Yo.Madreymova F.Sapaeva Test 21.05.2021 8:30 320
1 J Hozirgi o‘zbek adabiy tili G.Qurbaniyazov M.Xudayarova Og‘zaki 24.05.2021 8:30 319
1 J Eski o‘zbek yozuvi, O‘zbek tili praktikumi I.Davlatmurodov, U.Ibragimova Z.Jamolova, S.Atiyazov Og‘zaki, Test 26.05.2021 8:30 313, 310
1 J Yozma nutq me’yorlari, Bolalar adabiyoti va folklor G.Qurbaniyazov, Sh.Aldasheva S.Jalilov,Yo.Madreymova Og‘zaki, Test 29.05.2021 8:30 313, 310
1 Z Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish S.Matyakupov S.Bekchanova Og‘zaki 31.05.2021 8:30 316
1 Z O‘zbek va rus tillarining  qiyosiy tipologiyasi U.Ibragimova I.Ibadullaeva Og‘zaki 19.05.2021 8:30 319
1 Z O‘zbek adabiyoti Yo.Madreymova F.Sapaeva Test 21.05.2021 8:30 320
1 Z Hozirgi o‘zbek adabiy tili G.Qurbaniyazov M.Xudayarova Og‘zaki 24.05.2021 14:30 319
1 Z Eski o‘zbek yozuvi, O‘zbek tili praktikumi I.Davlatmurodov, U.Ibragimova Z.Jamolova, S.Atiyazov Og‘zaki, Test 26.05.2021 8:30 313, 310
1 Z Yozma nutq me’yorlari, Bolalar adabiyoti va folklor G.Qurbaniyazov, Sh.Aldasheva S.Jalilov,
Yo.Madreymova
Og‘zaki, Test 29.05.2021 8:30 313, 310
Kursi Guruhi Fan nomi Fan o‘qituvchisi YaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakli YaN o‘tkaziladigan sana vaqti Auditoriya 
2 А Jahon adabiyoti H.Allambergenov S.Matyakupov Test 31.05.2021 8:30 320
2 А Aruz va poetika asoslari N.Allambergenova K.Tashanov og‘zaki  02.06.2021 8:30 317
2 А Ilmiy tadqiqot asoslari F.Sapaeva N.Allambergenova Test 04.06.2021 8:30 320
2 А Hozirgi o‘zbek adabiy tili E.Xo‘janiyazov Sh.Yuldasheva og‘zaki  07.06.2021 8:30 317
2 А O‘zbek adabiyoti S.Matyakupov K.Tashanov og‘zaki  09.06.2021 8:30 315
2 А Orfografiya va punktuatsiya Sh.Yuldasheva G.Yusupova Test 11.06.2021 8:30 320
2 А Hozirgi adabiy jarayon F.Sapaeva Sh.Aldasheva og‘zaki  12.06.2021 8:30 317
2 Б Jahon adabiyoti H.Allambergenov S.Matyakupov Test 31.05.2021 8:30 320
2 Б Aruz va poetika asoslari N.Allambergenova K.Tashanov og‘zaki  02.06.2021 10:30 317
2 Б Ilmiy tadqiqot asoslari F.Sapaeva N.Allambergenova Test 04.06.2021 8:30 320
2 Б Hozirgi o‘zbek adabiy tili E.Xo‘janiyazov Sh.Yuldasheva og‘zaki  07.06.2021 10:30 317
2 Б O‘zbek adabiyoti S.Matyakupov Sh.Aldasheva og‘zaki  09.06.2021 8:30 319
2 Б Orfografiya va punktuatsiya Sh.Yuldasheva G.Yusupova Test 11.06.2021 8:30 320
2 Б Hozirgi adabiy jarayon F.Sapaeva Sh.Aldasheva og‘zaki  12.06.2021 10:30 317
2 В Jahon adabiyoti H.Allambergenov S.Matyakupov Test 31.05.2021 8:30 320
2 В Aruz va poetika asoslari N.Allambergenova K.Tashanov og‘zaki  02.06.2021 14:00 317
2 В Ilmiy tadqiqot asoslari F.Sapaeva N.Allambergenova Test 04.06.2021 8:30 320
2 В Hozirgi o‘zbek adabiy tili E.Xo‘janiyazov Sh.Yuldasheva og‘zaki  07.06.2021 14:00 317
2 В O‘zbek adabiyoti S.Matyakupov H.Allambergenov og‘zaki  09.06.2021 8:30 317
2 В Orfografiya va punktuatsiya Sh.Yuldasheva G.Yusupova Test 11.06.2021 8:30 320
2 В Hozirgi adabiy jarayon F.Sapaeva Sh.Aldasheva og‘zaki  12.06.2021 14:00 317
3 А Умумий педагогика A.Temirbekova Z.Ilyasova Og‘zaki 16.06.2021 8:30 307
3 А Аруз ва поэтика асослари K.Tashanov N.Allambergenova Og‘zaki 18.06.2021 8:30 307
3 А Ўзбек тили тарихи M.Xo‘dayarova Sh.Bo‘ranova Test 19.06.2021 8:30 316
3 А Она тилини ўқитиш методикаси Sh.Bo‘ranova M.Xudayarova Test 21.06.2021 8:30 316
3 А Ўзбек адабиётини ўқитиш методикаси N.Allambergenova Yo.Madreymova Test 23.06.2021 8:30 316
3 А Адабиёт назарияси K.Qurambaev F.Sapaeva Og‘zaki 25.06.2021 8:30 315
3 А Тилшунослик назарияси Yu.Ibragimov U.Ibragimova Og‘zaki 26.06.2021 8:30 307
3 А Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги U.Sadaddinov, M.Tajibaeva A.Kurmanov Test 28.06.2021 8:30 316
3 Б Umumiy pedagogika A.Temirbekova Z.Ilyasova Og‘zaki 16.06.2021 10:30 307
3 Б Aruz va poetika asoslari K.Tashanov N.Allambergenova Og‘zaki 18.06.2021 10:30 307
3 Б O‘zbek tili tarixi M.Xo‘dayarova Sh.Bo‘ranova Test 19.06.2021 8:30 316
3 Б Ona tilini o‘qitish metodikasi Sh.Bo‘ranova M.Xudayarova Test 21.06.2021 8:30 316
3 Б O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi N.Allambergenova Yo.Madreymova Test 23.06.2021 8:30 316
3 Б Adabiyot nazariyasi K.Qurambaev F.Sapaeva Og‘zaki 25.06.2021 10:30 315
3 Б Tilshunoslik nazariyasi Yu.Ibragimov U.Ibragimova Og‘zaki 26.06.2021 10:30 307
3 Б Hayot faoliyati xavfsizligi U.Sadaddinov, M.Tajibaeva A.Kurmanov Test 28.06.2021 8:30 316
3 В Umumiy pedagogika A.Temirbekova Z.Ilyasova Og‘zaki 16.06.2021 14:30 307
3 В Aruz va poetika asoslari K.Tashanov N.Allambergenova Og‘zaki 18.06.2021 14:30 307
3 В O‘zbek tili tarixi M.Xo‘dayarova Sh.Bo‘ranova Test 19.06.2021 8:30 316
3 В Ona tilini o‘qitish metodikasi Sh.Bo‘ranova M.Xudayarova Test 21.06.2021 8:30 316
3 В O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi N.Allambergenova Yo.Madreymova Test 23.06.2021 8:30 316
3 В Adabiyot nazariyasi K.Qurambaev F.Sapaeva Og‘zaki 25.06.2021 14:30 315
3 В Tilshunoslik nazariyasi Yu.Ibragimov U.Ibragimova Og‘zaki 26.06.2021 14:30 307
3 В Hayot faoliyati xavfsizligi U.Sadaddinov, M.Tajibaeva A.Kurmanov Test 28.06.2021 8:30 316
5112400 – O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili bakalavriat ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha
Kursi Guruhi Fan nomi Fan o‘qituvchisi YaN oladigan
 o‘qituvchi
YaN shakli YaN o‘tkaziladigan sana vaqti Auditoriya 
2 Г Jismoniy tarbiya va gigiena, Yosh fiziologiya va gigiena A.Beknazarov, B.Sultanov П.Қалжанов Normativ 31.05.2021 8:30 308
2 Г Til o‘rganishning psixolingvistik asoslari va madaniyatlararo kommunikatsiya O.Sultanova Ш.Бўранова Og‘zaki 02.06.2021 8:30 308
2 Г Integrallashgan ingliz tili K.Babajanova  A.Avezimbetova Test 04.06.2021 8:30 308
2 Г Jahon adabiyoti  H.Allambergenov С.Матякупов Og‘zaki 07.06.2021 8:30 308
2 Г Hozirgi o‘zbek adabiy tili E.Xo‘janiyazov М.Худаярова Test 09.06.2021 8:30 308
2 Г O‘zbek adabiyoti K.Tashanov Ҳ.Алламбергенов Og‘zaki 11.06.2021 8:30 308
2 Г Ta’lim natijalarini baholashning zamonaviy metodlari Sh.Yuldasheva Ш.Бўранова Test 12.06.2021 8:30 308
2 Д Jismoniy tarbiya va gigiena, Yosh fiziologiya va gigiena A.Beknazarov, B.Sultanov П.Қалжанов Normativ 31.05.2021 10:30 308
2 Д Til o‘rganishning psixolingvistik asoslari va madaniyatlararo kommunikatsiya O.Sultanova Ш.Бўранова Og‘zaki 02.06.2021 10:30 308
2 Д Integrallashgan ingliz tili K.Babajanova  A.Avezimbetova Test 04.06.2021 8:30 308
2 Д Jahon adabiyoti  H.Allambergenov С.Матякупов Og‘zaki 07.06.2021 10:30 308
2 Д Hozirgi o‘zbek adabiy tili E.Xo‘janiyazov М.Худаярова Test 09.06.2021 8:30 308
2 Д O‘zbek adabiyoti K.Tashanov Ҳ.Алламбергенов Og‘zaki 11.06.2021 10:30 308
2 Д Ta’lim natijalarini baholashning zamonaviy metodlari Sh.Yuldasheva Ш.Бўранова Test 12.06.2021 8:30 308
5111300-Qozoq tili va adabiyoti bakalavriat ta’lim yo‘nalishi
1 И O‘zbekistonning eng yangi tarixi U.Abduxalikova, G.Djamilova Т.Даубаева Og‘zaki 31.05.2021 14-30 303
1 И O‘zbek  tili S.Atiyazov О.Ҳайтбаев Test 04.06.2021 14-30 303
1 И Rus tili G.Qoshanova З.Торебаева Og‘zaki 19.05.2021 15-00 303
1 И Xorijiy til  K.Babajanova, A.Utebaeva  K.Babajanova, A.Utebaeva  Test 07.06.2021 14-30 303
1 И Jismoniy tarbiya va sport A.Beknazarov П.Қалжанов Normativ 28.06.2021 14-30  
1 И Oliy matematika U.Abdullaev И.Бектемиров Test 26.05.2021 14-30 303
1 И Umumiy psixologiya L.Saparova А.Арсланбаева Og‘zaki 24.05.2021 15-00 303
1 И Hozirgi qozoq adabiy tili I.Quttimuratova B.Bekniyazov Og‘zaki 02.06.2021 14-30 303
1 И Onomastika: tadqiqot masalalari I.Quttimuratova B.Bekniyazov Og‘zaki 09.06.2021 14-30 303
2 Е Shet tіlі  K.Babajanova A.Utebaeva  Test 16.06.2021 8:30 306
2 Е Ta’limda axborot texnologiyalari R.Avezova М.Аламинов Og‘zaki 18.06.2021 8:30 306
2 Е Umumiy pedagogika A.Temirbekova З.Ильясова Og‘zaki 19.06.2021 8:30 306
2 Е Hozirgi qozoq adabiy tili B.Bekniyazov I.Quttimuratova Test 21.06.2021 8:30 306
2 Е Qozoq dialektologiyasi B.Bekniyazov I.Quttimuratova Og‘zaki 23.06.2021 8:30 306
2 Е Xalq og‘zaki ijodi T.Tortkulbaeva G.Mambetkarimov Test 25.06.2021 8:30 306
2 Е Qozoq adabiyoti tarixi G.Mambetkarimov Т.Торткулбаева Og‘zaki 26.06.2021 8:30 306
2 Е Til tarixi   B.Bekniyazov I.Quttimuratova Og‘zaki 28.06.2021 8:30 306
2 Е Jahon adabiyoti G.Mambetkarimov Т.Торткулбаева Og‘zaki 30.06.2021 8:30 306
3 Г Chet tili K.Babajanova A.Utebaeva  Test 16.06.2021 10:00 305
3 Г Qozoq tilining orfografiyasi va punktuatsiyasi I.Quttimuratova B.Bekniyazov Og‘zaki 18.06.2021 8:30 305
3 Г Umumiy psixologiya L.Saparova А.Арсланбаева Og‘zaki 19.06.2021 8:30 305
3 Г Ona tili o‘qitish metodikasi I.Quttimuratova B.Bekniyazov Og‘zaki 21.06.2021 8:30 305
3 Г Adabiyot o‘qitish metodikasi T.Tortkulbaeva G.Mambetkarimov Og‘zaki 23.06.2021 8:30 305
3 Г Hozirgi qozoq adabiy tili I.Quttimuratova B.Bekniyazov Og‘zaki 25.06.2021 8:30 305
3 Г Qozoq adabiyoti tarixi G.Mambetkarimov Т.Торткулбаева Og‘zaki 26.06.2021 8:30 305
3 Г Abayshunoslik G.Mambetkarimov Т.Торткулбаева Og‘zaki 20.05.2021 15-00 305
3 Г Qozoq tilida so‘z yasalishi B.Bekniyazov I.Quttimuratova Og‘zaki 28.06.2021 14:30 305
3 Г O‘qituvchining nutq madaniyati B.Bekniyazov I.Quttimuratova Og‘zaki 30.06.2021 8:30 305