Qabul kvotasi

1 - Qabul kvotasi

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 2020-2021-оқыў жылында бакалавриаттың күндизги билимлендириў түри бойынша мәмлекетлик буйыртпасы тийкарында оқыўға қабыллаў параметрлериниң тәлим бағдарлары ҳәм оқытыў тиллери бойынша

БӨЛИСТИРИЛИЎИ

 

 

 

 

 

Шифр

 

 

Тәлим бағдарлары

Жәми

(институт бойынша)

Мәмлекетлик грант

Төлемли контракт

Жәми

Соның ишинде

Жәми

Соның ишинде

Ққ

Өзб

Рус

Қаз

Түркм

Ққ

Өзб

Рус

Қаз

Түркм

Институт бойынша

2125

500

214

139

85 рус

37 қаз

25 түркм

1625

691

406

315 рус

138 қаз

75 түркм

1

5110100

Математика ҳәм информатика

175

50

25

10

5 рус

5 қаз

5 түркм

125

50

15

20 рус

20 қаз

20 түркм

2

5110200

Физика ҳәм астрономия

100

25

15

5

5 рус

75

35

20

20 рус

3

5110300

Химия

100

25

12

7

6 қаз

75

38

18

19 қаз

4

5110400

Биология

100

25

12

7

6 қаз

75

38

18

19 қаз

5

5110500

География ҳәм экономикалық билим тийкарлары

50

20

10

10

 

30

15

15

 

6

5110600

Тарийх

75

15

5

5

5 рус

60

20

20

20 рус

7

5110800

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы

50

10

5

5

 

40

20

20

 

8

5110900

Педагогика ҳәм психология

125

25

5

5

5 рус

5 қаз

5 түркм

100

20

20

20 рус

20 қаз

20 түркм

9

5111100

Музыкалық тәлим

100

25

15

10

 

75

60

15

 

10

5111200

Өзбек тили ҳәм әдебияты

100

30

 

30

 

70

 

70

 

11

5111302

Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

100

30

30

 

 

70

70

 

 

12

5111301

Ана тили ҳәм әдебияты: рус тили ҳәм әдебияты

75

20

 

 

20 рус

55

 

 

55 рус

13

5111300

Ана тили ҳәм әдебияты: түркмен тили ҳәм әдебияты

25

10

 

 

10 түркм

15

 

 

15 түркм

14

5111305

Ана тили ҳәм әдебияты: қазақ тили ҳәм әдебияты

25

5

 

 

5 қаз

20

 

 

20 қаз

15

5111400

Шет тили ҳәм әдебияты: инглис тили

150

30

15

10

5 рус

120

65

35

20 рус

16

5111600

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими

25

5

5

 

 

20

20

 

 

17

5111700

Баслаўыш тәлим

150

30

10

5

5 рус

5 қаз

5 түркм

120

40

20

20 рус

20 қаз

20 түркм

18

5111800

Мектепке шекемги билимлендириў

150

30

10

10

5 рус

5 қаз

120

40

40

20 рус

20 қаз

19

5111901

Дефектология: логопедия

75

15

5

5

5 рус

60

20

20

20 рус

20

5112000

Дене мәденияты

150

30

20

5

5 рус

120

80

20

20 рус

 

5112001

соның ишинде, ҳаял-қызлар спорты бағдары бойынша

25

10

10

 

 

15

15

 

 

21

5112100

Технологиялық тәлим

75

15

10

5

 

60

40

20

 

22

5112400

Өзге тилли топарларда өзбек тили

50

10

 

 

10 рус

40

 

 

40 рус

23

5112500

Өзге тилли топарларда рус тили

25

5

 

 

5 рус

20

 

 

20 рус

24

5112501

Өзге тилли топарларда рус тили

25

5

 

 

5 рус

20

 

 

20 рус

25

5611700

Мектеп менеджменти

50

10

5

5

 

40

20

20

 

 

 

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 2020-2021-оқыў жылында бакалавриаттың сыртқы билимлендириў түри бойынша мәмлекетлик буйыртпасы тийкарында оқыўға қабыллаў параметрлериниң тәлим бағдарлары ҳәм оқытыў тиллери бойынша

БӨЛИСТИРИЛИЎИ

 

 

 

 

 

Шифр

 

 

Тәлим бағдарлары

Төлемли контракт

Жәми (институт бойынша)

Соның ишинде

Ққ

Өзб

Рус

Қаз

Институт бойынша

1400

725

475

150 рус

50 қаз

1

5110100

Математика ҳәм информатика

150

75

50

25 рус

2

5110400

Биология

75

50

25

 

3

5110500

География ҳәм экономикалық билим тийкарлары

50

25

25

 

4

5110600

Тарийх

50

25

25

 

5

5110800

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы

50

25

25

 

6

5110900

Педагогика ҳәм психология

75

50

25

 

7

5111100

Музыкалық тәлим

50

25

25

 

8

5111200

Өзбек тили ҳәм әдебияты

100

 

100

 

9

5111302

Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

100

100

 

 

10

5111600

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими

50

25

25

 

11

5111700

Баслаўыш тәлим

200

100

50

25 рус

25 қаз

12

5111800

Мектепке шекемги билимлендириў

250

150

50

25 рус

25 қаз

13

5112000

Дене мәденияты

50

25

25

 

14

5112100

Технологиялық тәлим

75

50

25

 

15

5112500

Өзге тилли топарларда рус тили

25

 

 

25 рус

16

5112501

Өзге тилли топарларда рус тили

50

 

 

50 рус

 

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 2020-2021-оқыў жылында бакалавриаттың кешки билимлендириў түри бойынша мәмлекетлик буйыртпасы тийкарында оқыўға қабыллаў параметрлериниң тәлим бағдарлары ҳәм оқытыў тиллери бойынша

БӨЛИСТИРИЛИЎИ

 

 

 

 

 

Шифр

 

 

Тәлим бағдарлары

Төлемли контракт

Жәми (институт бойынша)

Ққ

 

Институт бойынша

 

 

100

 

100

 

1

5110100

Математика ҳәм информатика

25

25

2

5110200

Физика ҳәм астрономия

25

25

3

5110300

Химия

25

25

4

5110400

Биология

25

25