Magistratura bólimi 2020-2021-oqıw jılınıń II-semestr 1-kurslardan juwmaqlaw ótkeriliw KESTESI

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Magistratura bólimi 2020-2021-oqıw jılınıń II-semestr 1-kurslardan juwmaqlaw ótkeriliw KESTESI 
Topar Pánniń atı Pán oqıtıwshı  F.I.Á JB alatuǵın oqıtıwshınıń F.I.Á JB túri JB ótkeriliw waqtı Audiotoriya nomeri
1 5A110101-Anıq hám tábiyiy   pánlerdi oqıtıw metodikası (matematika) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.d (PhD) Begjanova B.  t.i.k. Esnazarova Z. awizsha 28.05.2021     10.00 410
2 Joqarı tálimde matematika oqıtıw metodikası P.i.d. (PhD) Berdibaev M. P.p.f.d (PhD), aǵa oqıtıwshı T.Kalekeeva awizsha 24.05.2021     10.00 410
3 Analizdiń tańlanǵan bapaları F-m.i.k.doc. Xudjaniyazov A. P.i.d. (PhD) Berdibaev M. jazba 31.05.2021     10.00 410
4 Geometriyaniń tańlanǵan bapları F-m.i.k.doc. Tanirbergenov S. P.i.d. (PhD) Berdibaev M. jazba 02.06.2021     10.00 410
5 Algebranıń tańlanǵan bapları P.p.f.d (PhD), aǵa oqıtıwshı T.Kalekeeva F-m.i.k.doc. Tanirbergenov S. jazba 26.05.2021     10.00 410
6 Kompleks analizdıń tańlanǵan bapları F.-m.i.k.,  doc. B.Prenov F-m.i.k.doc. Xudjaniyazov A. jazba 04.06.2021     10.00 410
6 5A110201-Anıq hám tábiyiy   pánlerdi oqıtıw metodikası (fizika hám astronomiya) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.d (PhD) Begjanova B.  t.i.k. Esnazarova Z. awizsha 25.05.2021     09.30 409
7 Fizika hám astronomiya táliminde analiz hám izertlew usılları F-m.i.k.doc. Kamalov A. PhD., doc. Abdijaliev S. test 05.06.2021     10.00 409
8 Fizikanıń rawajlanıw baǵdarları hám tendeciyaları F-m.i.k.doc. Atashov B. F.-m.i.d.doc. Yavidov B. jazba 27.05.2021     10.00 409
9 Zamangóy fizika hám astronomiyanıń fundamental tiykarları, klassikalıq hám kvantlıq aspektleri F.-m.i.d.doc. Yavidov B. F-m.i.k.doc. Atashov B. jazba 01.06.2021     10.00 409
10 Qattı deneler fizikasınıń qosımsha bapları. Asa ótkiziwsheńlik F.-m.i.d.doc. Yavidov B. PhD., doc. Abdijaliev S. test 03.06.2021     10.00 409
11 Esaplaw fizikası F.-m.i.d.doc. Yavidov B. F-m.i.k.doc. Atashov B. jazba 29.05.2021     10.00 409
12 5A110301-Anıq hám tábiyiy   pánlerdi oqıtıw metodikası (ximiya) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.d (PhD) Begjanova B. t.i.k. Esnazarova Z. awizsha 25.05.2021     11.00 404
13 Anorganikalıq ximiyanıń teoriyalıq tiykarları X.i.k. doc B.Jumabaev T.i.d. Qayıpbergenov A. awizsha 01.06.2021     15.00 404
14 Organikalıq ximiyanıń teoriyalıq tiykarları p.i.k., doc. Ajieva M. X.i.k. doc B.Jumabaev jazba 03.06.2021     15.00 404
15 Analizdiń fizik-ximiyalıq usılları p.i.k., doc. Ajieva M. X.i.k. doc B.Jumabaev jazba 29.05.2021     15.00 401
16 Shıǵındısız ximiya hám texnologiyalar t.i.d. (PhD) Reymov Q. T.i.d. Qayıpbergenov A. awizsha 27.05.2021     15.00 407
17 Ximiyalıq texnologiya T.i.d. Qayıpbergenov A. t.i.d. (PhD) Reymov Q. awizsha 04.06.2021     10.00 404
18 5A110401-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (biologiya) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.d (PhD) Begjanova B. t.i.k. Esnazarova Z. awizsha 28.05.2021     15.00 401
19 Organikalıq  dunyanıń rawajlanıwı hám antropologiya B.i.f.d., (PhD) U.Kudaybergenova Allamuratov Sh. awizsha 02.06.2021     15.00 104
20 Biologiyanıń konceptual tiykarları b.i.k., doc. R.Eshmuratov B.i.k. doc. Temirbekov O. awizsha 26.05.2021     15.00 403
21 Fitonematalogiya Allamuratov Sh. B.i.f.d., (PhD) U.Kudaybergenova jazba 24.05.2021     15.00 104
22 Ósimlik resursları B.i.k. doc. Temirbekov O. b.i.k., doc. R.Eshmuratov test 31.05.2021     15.00 104
23 5A110501-Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (geografiya) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.d (PhD) Begjanova B. t.i.k. Esnazarova Z. awizsha 31.05.2021     15.00 413
24 Geomorfologiya tiykarları g-m.i.k., Djaksımuratov K. g.i.k., doc. Seytniyazov Q. awizsha 24.05.2021     15.00 413
25 Geoekologiya g.i.k., doc. Seytniyazov Q. P.i.k. doc. Gaipova R. test 26.05.2021     15.00 413
26 Terriotoriyalıq óndirislik kompleksler g.i.k., doc. Seytniyazov Q. g-m.i.k., Djaksımuratov K. test 28.05.2021     10.00 413
27 Zamanagóy geografiyanıń tiykarǵı mashqalaları g.i.k. doc. Utepova G. P.i.k. doc. Gaipova R. awizsha 02.06.2021     15.00 413
28 Geografiya oqıtıw metodikası hám metodologiyası P.i.k. doc. Gaipova R. g.i.k. doc. Utepova G. awizsha 04.06.2021     15.00 413
29 5A110601-Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası (tariyx) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 31.05.2021     10.00 401
30 Jáhán civilizaciyaları tariyxı t.i.d. (PhD) A.Abdullaev B.i.k. doc. Turganov B test 04.06.2021     10.00 401
31 Tariyx páni metodologiyası  t.i.k. Doc. Bazarbaev R. t.i.d. (PhD) A.Abdullaev awizsha 24.05.2021     10.00 401
32 Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikası B.i.k. doc. Turganov B t.i.k.doc. Saribaev A. jazba 26.05.2021     15.00 401
33 Qubla Aral boyı xalıqları koloniyalıq dáwirde t.i.k.doc. Saribaev A. t.i.d. (PhD) A.Abdullaev jazba 28.05.2021     10.00 401
34 Ózbekstan hám jáhán sherikligi: óz-ara integraciya máseleleri t.i.k.doc. Saribaev A. B.i.k. doc. Turganov B awizsha 02.06.2021     10.00 401
35 5A110701-Tálimde xabar texnologiyaları Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.d (PhD) Begjanova B. t.i.k. Esnazarova Z. awizsha 31.05.2021     10.00 411
36 Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikası e.i.k. Abdullaev A. Tex.i.k. doc. Eshanov M. jazba 28.05.2021     10.00 411
37 Tálimde informatsiyalıq texnologiyalar t.i.d. Kayipbergenov B. e.i.k. Abdullaev A. jazba 04.06.2021     10.00 411
38 Qánigelestirilgen programmalıq qurallar Tex.i.k. doc. Eshanov M. e.i.k. Abdullaev A. awizsha 26.05.2021     10.00 411
39 Pedagogikalıq Web-dizayn F-m.i.k. doc. Tureniyazova A. PhD Otepbergenov J. jazba 24.05.2021     10.00 411
40 C++ Builder 6.0. vizual komponentalar programmalastırıw tili f.m.i.f.d. (PhD) Kalxanov P. Tex.i.k. doc. Eshanov M. jazba 02.06.2021     10.00 411
41 5A110901-Pedagogika  teoriyası hám tariyxı Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 29.05.2021     15.00 404
42 Pedagogikanıń konseptual tiykarları P.i.k. doc. Saparbaev T. P.i.k. doc. Naurizbaeva A. jazba 27.05.2021     15.00 411
43 Pedagogikalıq pikirler rawajlanıwı P.i.d. prof. Aleuov O. P.i.k. doc. Allaniyazov I. awizsha 25.05.2021     15.00 407
44 Pedagogikalıq izertlewdi modellestiriw P.i.k. doc. Naurizbaeva A. P.i.k. doc. Saytbekova S. awizsha 01.06.2021     15.00 403
45 Jáhán tálim sisteması P.i.k. doc. Allaniyazov I. P.i.k. doc. Naurizbaeva A. jazba 03.06.2021     15.00 401
46 5A110902-Pedagogika hám psixologiya Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 29.05.2021     10.00 415
47 Pedagogikalıq izertlewdi modellestiriw P.i.k. doc. Saytbekova S. P.i.k. doc. Naurizbaeva A. awizsha 25.05.2021     15.00 415
48 Shaxs psixoogiyası hám kouching ps.i.k., doc. Sh.Saparov Ps.i.k. doc. Klicheva Z. awizsha 27.05.2021     10.00 415
49 Tálimde ámeliy psixologiya p.i.k.d., doc. Urumbaeva A. ps.i.k., doc. Sh.Saparov awizsha 03.06.2021     10.00 415
50 Pedagogikalıq xizmet psixologiyası Ps.i.k. doc. Klicheva Z. Djolimbetova M. jazba 01.06.2021     10.00 415
51 5A110903- Bilimlendiriw mekemelerin basqarıw Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 28.05.2021     10.00 414
52 Tálim menejmenti psixologiyası Ps.i.k. doc. Klicheva Z. Djolimbetova M. jazba 31.05.2021     10.00 414
53 Tálimde inavacion menejment P.i.k. doc. Allaniyazov I. P.i.d. prof. Aleuov O. awizsha 24.05.2021     10.00 414
54 Tálim sıpatı monitoringi P.i.k. doc. Naurizbaeva A. P.i.k. doc. Saparbaev T. awizsha 26.05.2021     10.00 414
55 Jáhán tálim sisteması P.i.k. doc. Naurizbaeva A. P.i.k. doc. Allaniyazov I. jazba 02.06.2021     10.00 414
56 5A111201-Ózbek tili hám ádebiyatı Amaliy xorijiy  til Ulken oqitiwshi Kurbaniyazova S. Allamova Sh test 25.05.2021     15.00 405
57 Amaliy tilshunoslik f.f.n.,doc. Qurbaniyazov G. Ibragimova U. test 27.05.2021     15.00 405
58 Lingvopragmatika Ibragimova U. f.f.n.,doc. Qurbaniyazov G. og’zaki 29.05.2021     15.00 405
59 Mumtoz tarixiy poetika Tashanov K. PhD., katta o‘qituvchi H.Allambergenov og’zaki 03.06.2021     15.00 405
60 O’zbek-qoraqalpoq adabiy aloqalari Qurombayev K PhD., doс. F.Sapaeva og’zaki 01.06.2021     15.00 405
61 5A111301-Ana tili hám ádebiyatı (rus tili hám adebiyatı) Научно-исследовательская методология Abdullaeva Ya Idrisov R. awizsha 25.05.2021     10.00 405
62 Морфонология родного языка Fil.i.k. doc. Xalmuratov T. Fil.i.k.doc. Turabaeva N. awizsha 29.05.2021     10.00 403
63 Активные процессы в современном русском f.i.k., uken oqitiwshi Elmuratova A. Fil.i.k.doc. Turabaeva N. test 27.05.2021     10.00 407
64 Основы научных исследований Fil.i.k.prof. Qoshanov Q. f.i.k., uken oqitiwshi Elmuratova A. awizsha 03.06.2021     10.00 403
65 Культурологические аспекты язикознвния Fil.i.k.doc. Turabaeva N. f.i.k., uken oqitiwshi Elmuratova A. test 01.06.2021     10.00 403
66 5A111301-Ana tili hám ádebiyatı (qaraqalpaq tili hám ádebiyatı) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 28.05.2021     15.00 403
67 Ligvomádeniyattanıw F.i.k. Yusupоva B. Qurbanbaeva B. awizsha 04.06.2021     15.00 407
68 Ǵárezsizlik dáwiri qaraqalpaq ádebiyatı teoriyalıq máseleleri f.i.f.d (PhD) Mambetov Q.  Qtaybekova Z. test 31.05.2021     10.00 405
69 Túrkiy xalıqlar folklorı hám ádebiyatńnıń aktual máseleleri hám mashqalaları Bawetdinova S. Qazaqbaev S. awizsha 26.05.2021     10.00 401
70 Lingvofolkloristika f.i.c. doc. Abdiev A.                         Fil.i.k. Allanazarov E. F.i.k. Yusupоva B. test 02.06.2021     15.00 409
71 Folklor poetikası Bawetdinova S. f.i.f.d (PhD) Mambetov Q.  test 24.05.2021     10.00 405
72 5A111301-Ana tili hám ádebiyatı (qazaq tili hám ádebiyatı) Илимий тадқиқот методололгияси t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 02.06.2021     10.00 402
73 Лингвистика назарий  ва амалий тилшунослик Fil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I. Fil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T. jazba 26.05.2021     15.00 402
74 Истиқлол даври қозоқ адабиёти назарий масалалари Fil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T. Fil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I. awizsha 24.05.2021     15.00 402
75 ХХ аср бошидаги адабий йуналишлар Fil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T. Fil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I. jazba 28.05.2021     15.00 402
76 Матн лингвистикаси Fil.i.d. (PhD) Kuttimuratova I. Fil.i.d. (PhD) Turtkulbaeva T. awizsha 31.05.2021     15.00 402
77 5A111401-Shet tili hám ádebiyatı (inglis tili) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 27.05.2021     15.00 403
78 Kásipke baǵdarlanǵan inglis tili ( English for Specific Purposes) Fil.i.k. doc. Tajieva A. P.i.k., doc.  Mamirbaeva D.J awizsha 03.06.2021     15.00 403
79 Lingvistikalıq izertlew tiykarları F.i.k., doc. Kurbanbaev J p.i.f.d.(PhD) doc., Babaniyazova N. jazba 05.06.2021     15.00 403
80 Choǵistirma lingvistika (PhD)., doc. Kdırbaeva G. Fil.i.k. doc. Tajieva A. jazba 25.05.2021     15.00 403
81 Qánigelik pánlerin oqıtıw metodikası p.i.f.d.(PhD) doc., Babaniyazova N. (PhD)., doc. Kdırbaeva G. awizsha 01.06.2021     15.00 403
82 Pedagogik diskurs P.i.k., doc.  Mamirbaeva D.J F.i.k., doc. Kurbanbaev J jazba 29.05.2021     15.00 403
83 5A111601-Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası (ruwxıylıq tiykarları)  Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 26.05.2021     15.00 401
84 Ruwxıy úgit-nasiyatlaw texnologiyaları (PhD) Saparova G. f.i.d. M.Niyazimbetov awizsha 28.05.2021     10.00 403
85 Shıǵıs hám batıs ruwxıylıǵı fil.i.k., doc. Embergenov A. (PhD) Saparova G. awizsha 02.06.2021     15.00 405
86 Ruwxıylıq hám din (PhD) Saparova G. fil.i.k., doc. Embergenov A. jazba 24.05.2021     15.00 403
87 Shaxs ruwxıylıǵın rawajlandırıwshı faktorlar f.i.d. M.Niyazimbetov (PhD) Saparova G. jazba 31.05.2021     15.00 405
88 5A111701-Tálim  hám tárbiya teoriyası hám metodikası (baslawısh tálim) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 27.05.2021     10.00 403
89 Baslawısh tálim pánler teoriyası P.i.d. (PhD) Tajbenova S. p.i.f.d. (PhD),  Nagmetova N. jazba 25.05.2021     15.00 411
90 Baslawısh tálimde pedagaoikalıq izertlewler P.i.d. (PhD) Tajbenova S. P.i.d. (PhD) Kadrekova A. awizsha 29.05.2021     15.00 411
91 Tarbiya isleri metodikası P.i.k. doc. Kurbaniyazova Z. p.i.f.d. (PhD),  Nagmetova N. awizsha 03.06.2021     15.00 411
92 Baslawısh tálimde pedagaoikalıq diagnostika hám menejment p.i.f.d. (PhD),  Nagmetova N. P.i.d. (PhD) Tajbenova S. jazba 01.06.2021     15.00 411
93 5A111801-Tálim  hám tárbiya teoriyası hám metodikası (mektepke shekemgi tálim) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 26.05.2021     15.00 405
94 Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikası P.i.k. doc. Nurjanova R. P.i.k. doc. Bekimbetova A. awizsha 24.05.2021     10.00 405
95 Mektepke shekemgi tálimdi basqarıwdıń ilimiy tiykarları P.i.k. doc. Tleuimbetova Q. P.i.k. doc. Nurjanova R. jazba 31.05.2021     15.00 409
96 Mektepke shekemgi tálimde teoriyası hám metodikası P.i.k. Aleuova R. P.i.k. doc. Tleuimbetova Q. jazba 28.05.2021     15.00 405
97 Shet el mámleketlerinde mektepke shekemgi bilimlendiriw iskerligi P.i.k. doc. Bekimbetova A. P.i.k. Aleuova R. awizsha 02.06.2021     15.00 407
98 5A112101-Tálim  hám tárbiya teoriyası hám metodikası (texnologiyalıq tálim) Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 25.05.2021     10.00 403
99 Qánigelik pánlerdi oqıtıw metodikası P.i.f.doc.(PhD) Orınbetov N. t.i.k., doc. B.Ibragimov awizsha 01.06.2021     10.00 405
100 STEM hám SMART tálimi texnologiyası t.i.k.doc. Ashirbekova S. P.i.f.doc.(PhD) Orınbetov N. awizsha 03.06.2021     10.00 405
101 Materialtanıw hám materiallardı kesip islewdiń zamanagóy usılları t.i.d., doc.Dawletmuratov B. t.i.k., doc. B.Ibragimov awizsha 27.05.2021     10.00 405
102 Cifralı radioelektronika P.i.f.doc.(PhD) Orınbetov N. t.i.d., doc.Dawletmuratov B. awizsha 29.05.2021     10.00 405
103 5A111101-Muzıka tálim hám kórkem óner  Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 24.05.2021     15.00 407
104 Atqarıwshılıq sheberlik tiykarları p.i.b.d (PhD)  Erejepov A. p.i.k. ulken oqitiwshi  Romanova S. awizsha 26.05.2021     10.00 407
105 Muzikatanıw tariyxı  hám teoriyası p.i.b.d (PhD)  Erejepov A. p.i.k. ulken oqitiwshi  Romanova S. awizsha 28.05.2021     15.00 407
106 Zamanagóy muzika kórkem-óner jónelisleri p.i.b.d (PhD)  Erejepov A. ag’a oqitiwshi Allanov A. awizsha 02.06.2021     10.00 407
107 Qaraqalpaq folklorında milliy atqarıwshılıq óneri doc. Allanazarov D. p.i.b.d (PhD)  Erejepov A. Kollokvium 04.06.2021     15.00 407
108 Ózbek hám Qaraqalpaq klassikalıq qosıqshıları p.i.k. ulken oqitiwshi  Romanova S. p.i.b.d (PhD)  Erejepov A. awizsha 31.05.2021     15.00 407
109 5A112001-Dene tarbiyası hám sport shınıǵıwları teoriyası hám metodikası  Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. t.i.k. t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 25.05.2021     10.00 407
110 Valeologiya hám salamatlıqtı saqlaw texnikaları Profеsor B.Mamurov Utepbergenov A. awizsha 05.06.2021     10.00 403
111 Sport menedjmenti hám marketing p.i.k., doc.  Niyazov Abıl Utepbergenov A. awizsha 27.05.2021     10.00 409
112 Dene tarbiyası ham sport xizmetinde ilimiy izertlew islerin shólkemlestiriw p.i.b.f.d.  D.Nurıshov p.i.k., doc.  Niyazov Abıl jazba 29.05.2021     10.00 402
113 Dene tarbiyasın oqıtıwda texnologiyalar hám jobalastırıw p.i.b.f.d.  D.Nurıshov prof. Shilmanov P. jazba 01.06.2021     10.00 411
114 Klastan tıs jumıslardı shólkemlestiriw hám ótkeriw(Sport oyınları) prof. Shilmanov P. Nurishov D. awizsha 03.06.2021     10.00 407
115  5A110801-Suwretlew óneri hám ámeliy bezew óneri  Ilimiy-izertlew metodologiyası t.i.k. t.i.k. t.i.k. Esnazarova Z. t.i.d (PhD) Begjanova B. awizsha 24.05.2021     10.00 401
116 Súwretlew óneri pánleriniń zamanagóy tendeciyaları Kórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.Urazimоva Kórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.Mambеtkadırоv jazba 26.05.2021     10.00 205
117 Ámeliy bezew  oneri kompoziciyası Kórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.Urazimоva P.i.k. doc.  Darmenov J. ameliy 28.05.2021     10.00 205
118 Akademik reńli súwret P.i.k. doc.  Darmenov J. Kórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.Mambеtkadırоv ameliy 07.06.2021     10.00 205
119 Zamanagoy musinshilik texnologiyası Kórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.Mambеtkadırоv Kórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.Urazimоva test 02.06.2021     10.00 205
120 Miniatyura Kórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.Urazimоva Kórkеm ónеr ilimlеriniń filоsоfiya dоktоrı (Ph.D.) Ǵ.Mambеtkadırоv awizsha 31.05.2021     10.00 205
121 Nusqa kóshiriw P.i.k. doc.  Darmenov J. Kórkеm ónеr ilimlеriniń kandidatı, dоcеnt T.Urazimоva ameliy 04.06.2021     10.00 205
               
                      Magistratura bólimi baslıǵı                                           A.Embergenov