Mektepke shekemgi tálim fakulteti juwmaqlawshı bahalaw turlerin ótkeriw kestesi

  Ajiniyaz atındagı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Mektepke shekemgi tálim fakulteti 1-2-3-kurslar boyınsha
2020-2021-oqıw jılının 2-yarımında pánlerden juwmaqlawshı bahalaw turlerin ótkeriw
KESTESI 
T/n Tálim bagdarları atı Kursı Topar Tálim tili Тала-балар саны Pánnin atı Pán oqıtıwshısınıń FA JB alatugin  oqıtıwshınıń FA JB ótkeriw túri, ornı, sánesi hám waqtı
Túri AUD Sáne Waqıt Baqlawshınıń FA
1 Mektepke shekemgi tálim 1 A Qaraqalpaq 35 Filosofiya, Dintanıw B.Bekjanova, G.Djamilova Z.Esnazarova Awızsha 405 03.06.2021 9:00 G.Tasbaeva
Shet tili G.Kunnazarova, R.Sarsenbaev Sh.Abdurazaxova Test 405 18.06.2021 9:00 K.Tajimuratova
Balalar anatomiyası hám fiziologiyası G.Utenova G.Paluanova Jazba 405 01.06.2021 9:00 F.Salamova
Jokarı matematika D.Esengeldiev T.Quwanıshbaev Awızsha 405 05.06.2021 9:00 M.Yerjanova
Ulıwma psixologiya A.Saparov Q.Tursinbekova Test 405 16.06.2021 9:00 A.Saparov
Mektepke shekemgi pedagogika R.Nurjanova, G.Djumabaeva A.Saparov Jazba 405 07.06.2021 9:00 R.Nurjanova
Metodika pánlerin okıtıw texnologiyası R.Aleuova, Z.Auezova J.Yergalieva Jazba 405 09.06.2021 9:00 G.Djumabaeva
Mektepke shekemgi tálim salıstırıu pedagogikası Z.Naimova G.Turebekova Test 405 11.06.2021 9:00 F.Adenbaeva
Qaraqalpaqstan tarıyxı A.Yermanov R.Reymbaev Test 405 14.06.2021 9:00 A.Bisenbaeva
2 Mektepke shekemgi tálim 1 B Qaraqalpaq 35 Filosofiya, Dintanıw B.Bekjanova, G.Djamilova Z.Esnazarova Awızsha 405 05.06.2021 9:00 G.Tasbaeva
Shet tili G.Kunnazarova, R.Sarsenbaev Sh.Abdurazaxova Test 405 18.06.2021 9:00 K.Tajimuratova
Balalar anatomiyası hám fiziologiyası G.Utenova G.Paluanova Jazba 405 01.06.2021 9:00 F.Salamova
Jokarı matematika D.Esengeldiev T.Quwanıshbaev Awızsha 405 03.06.2021 9:00 M.Yerjanova
Ulıwma psixologiya A.Saparov Q.Tursinbekova Test 405 16.06.2021 9:00 A.Saparov
Mektepke shekemgi pedagogika R.Nurjanova, G.Djumabaeva A.Saparov Jazba 405 07.06.2021 9:00 R.Nurjanova
Metodika pánlerin okıtıw texnologiyası R.Aleuova, Z.Auezova J.Yergalieva Jazba 405 09.06.2021 9:00 G.Djumabaeva
Mektepke shekemgi tálim salıstırıu pedagogikası Z.Naimova G.Turebekova Test 405 11.06.2021 9:00 F.Adenbaeva
Qaraqalpaqstan tarıyxı A.Yermanov R.Reymbaev Test 405 14.06.2021 9:00 A.Bisenbaeva
3 Mektepke shekemgi tálim 1 V Ózbek 24 Filosofiya, Dintanıw Z.Tleumuratova, G.Djamilova N.Jamalov Awızsha 310 07.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Shet tili Sh.Abdurazaxova, G.Djumamuratova R.Sarsenbaev Test 310 16.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Balalar anatomiyası hám fiziologiyası R.Toreniyazova G.Utenova Jazba 310 03.06.2021 9:00 A.Saparov
Jokarı matematika D.Esengeldiev B.Atabaeva Awızsha 310 01.06.2021 9:00 G.Djumabaeva
Ulıwma psixologiya A.Saparov Q.Tursinbekova Test 310 18.06.2021 10:00 A.Bisenbaeva
Mektepke shekemgi pedagogika R.Nurjanova, G.Djumabaeva A.Saparov, A.Bisenbaeva Jazba 310 14.06.2021 9:00 K.Tajimuratova
Metodika pánlerin okıtıw texnologiyası R.Aleuova, Z.Auezova G.Turebekova Jazba 310 11.06.2021 9:00 F.Adenbaeva
Mektepke shekemgi tálim salıstırıu pedagogikası Z.Naimova G.Turebekova Test 310 09.06.2021 9:00 F.Salamova
Qaraqalpaqstan tarıyxı F.Najimova T.Taubaeva Test 310 05.06.2021 9:00 M.Yerjanova
4 Mektepke shekemgi tálim 1 G Ózbek 24 Filosofiya, Dintanıw Z.Tleumuratova, G.Djamilova N.Jamalov Awızsha 309 14.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Shet tili Sh.Abdurazaxova, G.Djumamuratova G.Kunnazarova Test 309 07.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Balalar anatomiyası hám fiziologiyası R.Toreniyazova G.Utenova Jazba 309 01.06.2021 9:00 A.Saparov
Jokarı matematika D.Esengeldiev B.Atabaeva Awızsha 309 03.06.2021 9:00 G.Djumabaeva
Ulıwma psixologiya A.Saparov Q.Tursinbekova Test 309 18.06.2021 10:00 A.Bisenbaeva
Mektepke shekemgi pedagogika R.Nurjanova, G.Djumabaeva A.Saparov, A.Bisenbaeva Jazba 309 16.06.2021 9:00 K.Tajimuratova
Metodika pánlerin okıtıw texnologiyası R.Aleuova, Z.Auezova G.Turebekova Jazba 309 09.06.2021 9:00 F.Adenbaeva
Mektepke shekemgi tálim salıstırıu pedagogikası Z.Naimova, Z.Erejepova G.Turebekova Test 309 05.06.2021 9:00 F.Salamova
Qaraqalpaqstan tarıyxı F.Najimova T.Taubaeva Test 309 11.06.2021 9:00 M.Yerjanova
5 Mektepke shekemgi tálim 1 D Qazaq 15 Filosofiya, Dintanıw E.Nawbetullaeva, B.Abdiev B.Bazarbaev Awızsha 205 08.06.2021 9:00 F.Adenbaeva
Shet tili G.Kunnazarova R.Sarsenbaev Test 205 17.06.2021 9:00 F.Salamova
Balalar anatomiyası hám fiziologiyası A.Bektursinov G.Utenova Jazba 205 31.06.2021 9:00 M.Yerjanova
Jokarı matematika D.Esengeldiev T.Quwanıshbaev Awızsha 205 02.06.2021 9:00 A.Bisenbaeva
Ulıwma psixologiya A.Saparov Q.Tursinbekova Test 205 15.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Mektepke shekemgi pedagogika G.Djubaeva, A.Bisenbaeva R.Nurjanova Jazba 205 16.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Metodika pánlerin okıtıw texnologiyası J.Yergalieva R.Aleuova Jazba 205 12.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Mektepke shekemgi tálim salıstırıu pedagogikası J.Yergalieva Z.Naimova Test 205 04.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Qaraqalpaqstan tarıyxı N.Satimova Sh.Yulmatov Test 205 10.06.2021 9:00 A.Saparov
6 Mektepke shekemgi tálim 1 E Rus 28 Filosofiya, Dintanıw R.Idrisov, G.Djamilova A.Utemisov Awızsha 311 07.06.2021 9:00 F.Adenbaeva
Shet tili A.Borasheva, G.Djumamuratov R.Sarsenbaev Test 311 01.06.2021 9:00 F.Salamova
Balalar anatomiyası hám fiziologiyası A.Bektursinov R.Toreniyazova Jazba 311 03.06.2021 9:00 M.Yerjanova
Jokarı matematika D.Esengeldiev B.Atabaeva Awızsha 311 14.06.2021 9:00 A.Bisenbaeva
Ulıwma psixologiya Q.Tursinbekova A.Bekimbetova Test 311 16.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Mektepke shekemgi pedagogika J.Bekmanova R.Nurjanova, G.Djumabaeva Jazba 311 14.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Metodika pánlerin okıtıw texnologiyası Sh.Woteniyazova R.Aleuova Jazba 311 18.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Mektepke shekemgi tálim salıstırıw pedagogikası Sh.Woteniyazova P.Oteniyazova Test 311 05.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Qaraqalpaqstan tarıyxı S.Dosmagambetov X.Abdukarimov Test 311 11.06.2021 9:00 A.Saparov
7 Mektepke shekemgi tálim 1 J Qaraqalpaq 35 Filosofiya, Dintanıw O.Joldasbaev, G.Djamilova N.Jamalov Awızsha 406 01.06.2021 9:00 F.Adenbaeva
Shet tili A.Borasheva, A.Avezimbetova G.Djumamuratova Test 406 11.06.2021 9:00 F.Salamova
Balalar anatomiyası hám fiziologiyası G.Utenova G.Paluanova Jazba 406 05.06.2021 9:00 M.Yerjanova
Jokarı matematika D.Esengeldiev T.Quwanıshbaev Awızsha 406 07.06.2021 9:00 A.Bisenbaeva
Ulıwma psixologiya A.Saparov Q.Tursinbekova Test 406 14.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Mektepke shekemgi pedagogika R.Nurjanova, A.Bisenbaeva G.Djumabaeva Jazba 406 09.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Metodika pánlerin okıtıw texnologiyası G.Turebekova Z.Auezova Jazba 406 18.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Mektepke shekemgi tálim salıstırıu pedagogikası G.Turebekova Z.Naimova Test 406 16.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Qaraqalpaqstan tarıyxı A.Yermanov R.Reymbaev Test 406 03.06.2021 9:00 A.Saparov
8 Defektologiya (logopediya) 1 A Qaraqalpaq 33  Ózbek tili G.Yusupova R.Madaminova Test 404 07.06.2021 9:00 Q.Tleumbetova
Rus tili Z.Turebaeva K.Zarimbetov Test 404 09.06.2021 9:00 R.Aleuova
Dene tárbiya hám sport T.Iskenderov A.Beknazarov Ameliy 404 05.06.2021 9:00 Sh.Oteniyazova
Ulıwma psixologiya Q.Tursinbekova A.Saparov Test 404 01.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Arnawlı pedagogika hám psixologiya K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Jazba 404 18.06.2021 9:00 G.Torebekova
Balalar rawajlanıwındaǵı kemshiliklerdin klinikalık tiyqarları M.Tajibaeva, L.Romanova L.Romanova Jazba 404 11.06.2021 9:00 L.Ibragimova
Suwretlew iskerligi hám miynetke uyretiu texnologiyası G.Tasbaeva K.Tajimuratova  Test 404 14.06.2021 9:00 J.Ergalieva
Tárbiya isler arnawlı metodikası K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Awızsha 404 16.06.2021 9:00 Z.Naimova
Qaraqalpaqstan tarıyxı T.Taubaeva Sh.Yulmatov Test 404 03.06.2021 9:00 Q.Tleumbetova
9 Defektologiya (logopediya) 1 B Ózbek 30 Qaraqalpaq tili R.Wopaeva J.Sultanmuratov Diktant 320 14.06.2021 9:00 R.Aleuova
Rus tili Z.Turebaeva K.Zarimbetov Test 320 07.06.2021 9:00 Sh.Oteniyazova
Dene tárbiya hám sport T.Iskenderov A.Beknazarov S/Z 320 09.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Ulıwma psixologiya Q.Tursinbekova A.Saparov Test 320 18.06.2021 9:00 G.Torebekova
Arnawlı pedagogika hám psixologiya F.Adenbaeva K.Tajimuratova Jazba 320 05.06.2021 9:00 L.Ibragimova
Balalar rawajlanıwındaǵı kemshiliklerdin klinikalık tiyqarları M.Tajibaeva, L.Romanova L.Romanova Jazba 320 03.06.2021 9:00 J.Ergalieva
Suwretlew iskerligi hám miynetke uyretiu texnologiyası G.Tasbaeva K.Tajimuratova Test 320 16.06.2021 9:00 Z.Naimova
Tárbiya isler arnawlı metodikası K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Awızsha 320 01.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Qaraqalpaqstan tarıyxı F.Najimova T.Taubaeva Test 320 11.06.2021 9:00 B.Pirnazarova
10 Defektologiya (logopediya) 1 V Rus 25 Ózbek tili R.Madaminova G.Yusupova Test 308 05.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Qaraqalpaq tili R.Wopaeva J.Sultanmuratov Diktant 308 09.06.2021 9:00 Z.Auezova
Dene tárbiya hám sport T.Iskenderov A.Beknazarov S/Z 308 07.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Ulıwma psixologiya Q.Tursinbekova A.Bekimbetova Test 308 16.06.2021 9:00 J.Ergalieva
Arnawlı pedagogika hám psixologiya F.Adenbaeva K.Tajimuratova Jazba 308 18.06.2021 9:00 Z.Naimova
Balalar rawajlanıwındaǵı kemshiliklerdin klinikalık tiyqarları M.Tajibaeva, L.Romanova B.Kalilaeva Jazba 308 03.06.2021 9:00 Sh.Oteniyazova
Suwretlew iskerligi hám miynetke uyretiu texnologiyası F.Salamova K.Tajimuratova Test 308 01.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Tárbiya isler arnawlı metodikası F.Adenbaeva J.Bekmanova Awızsha 308 14.06.2021 9:00 J.Ergalieva
Qaraqalpaqstan tarıyxı S.Dosmagambetov X.Abdukarimov Test 308 11.06.2021 9:00 Z.Naimova
11 Mektepke shekemgi tálim 2 A Qaraqalpaq 32 Shet tili A.Utebaeva, G.Kunnazarova R.Sarsenbaev Test 401 23.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Ulıwma pedagogika A.Bekimbetova A.Saparov Awızsha 401 04.06.2021 9:00 Z.Auezova
Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikası Q.Tleumbetova, B.Pirnazarova P.Oteniyazova  Jazba 401 14.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Balalar tilin rawajlandırıw G.Jumasheva, J.Yergalieva B.Pirnazarova Test 401 18.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Matematikalıq tusiniklerdi qáliplestiriw G.Turebekova L.Ibragimova Test 401 25.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Balalardın dene tárbiyası J.Bekmuratov A.Beknazarov Awızsha 401 02.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Tábiyat penen tanıstırıw R.Aleuova, P.Oteniyazova J.Yergalieva Test 401 08.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Doretiwshilik iskerlikke uyretiw L.Ibragimova Z.Naimova Test 401 12.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Balalardın muzıkalıq tálimi L.Ibragimova Z.Naimova Test 401 21.06.2021 9:00 Z.Auezova
Mektepke shekemgi  pedagogika** R.Nurjanova, G.Djumabaeva A.Saparov, A.Bisenbaeva Jazba 401 16.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Salıstırıw pedagogika Z.Naimova Sh.Woteniyazova Awızsha 401 10.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
12 Mektepke shekemgi tálim 2 B Qaraqalpaq 33 Shet tili (ingliz, nemis) A.Narshabaeva, G.Kunnazarova R.Sarsenbaev, B.Ilyasova Test 401 18.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Ulıwma pedagogika A.Bekimbetova A.Saparov Awızsha 401 08.06.2021 9:00 Z.Auezova
Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikası Q.Tleumbetova, B.Pirnazarova P.Oteniyazova  Jazba 401 16.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Balalar tilin rawajlandırıw G.Jumasheva, J.Yergalieva B.Pirnazarova Test 401 21.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Matematikalıq tusiniklerdi qáliplestiriw G.Turebekova L.Ibragimova Test 401 23.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Balalardın dene tárbiyası J.Bekmuratov A.Beknazarov Awızsha 401 04.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Tábiyat penen tanıstırıw R.Aleuova, P.Oteniyazova J.Yergalieva Test 401 02.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Doretiwshilik iskerlikke uyretiw L.Ibragimova Z.Naimova Test 401 14.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Balalardın muzıkalıq tálimi L.Ibragimova Z.Naimova Test 401 25.06.2021 9:00 Z.Auezova
Mektepke shekemgi  pedagogika** R.Nurjanova, G.Djumabaeva A.Saparov, A.Bisenbaeva Jazba 401 10.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Salıstırıw pedagogika Z.Naimova Sh.Woteniyazova Awızsha 401 12.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
13 Mektepke shekemgi tálim 2 V Ózbek 21 Shet tili (ingliz, nemis) A.Narshabaeva, G.Kunnazarova R.Sarsenbaev, B.Ilyasova Test 318 23.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Ulıwma pedagogika A.Bekimbetova A.Saparov Awızsha 318 21.06.2021 9:00 Z.Auezova
Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikası Q.Tleumbetova, B.Pirnazarova P.Oteniyazova  Jazba 318 10.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Balalar tilin rawajlandırıw G.Jumasheva, J.Yergalieva B.Pirnazarova Test 318 14.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Matematikalıq tusiniklerdi qáliplestiriw G.Turebekova L.Ibragimova Test 318 25.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Balalardın dene tárbiyası J.Bekmuratov A.Beknazarov Awızsha 318 08.06.2021 11:30 D.Bektursinov
Tábiyat penen tanıstırıw R.Aleuova, P.Oteniyazova J.Yergalieva Test 318 02.06.2021 15:00 G.Djumabekova
Doretiwshilik iskerlikke uyretiw L.Ibragimova Z.Naimova Test 318 04.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Balalardın muzıkalıq tálimi L.Ibragimova Z.Naimova Test 318 12.06.2021 9:00 Z.Auezova
Mektepke shekemgi  pedagogika** R.Nurjanova, G.Djumabaeva A.Saparov, A.Bisenbaeva Jazba 318 16.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Salıstırıw pedagogika Z.Naimova Sh.Woteniyazova Awızsha 318 18.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
14 Mektepke shekemgi tálim 2 G Rus 23 Shet tili (ingliz, koreys) A.Borasheva, M.A.Kogay G.Djumamuratova, M.A.Kogay Test 214 14.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Ulıwma pedagogika Q.Tursinbekova A.Bekimbetova Awızsha 214 23.06.2021 9:00 Z.Auezova
Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikası Q.Tleumbetova, P.Oteniyazova Sh.Woteniyazova  Jazba 214 21.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Balalar tilin rawajlandırıw G.Jumasheva, Sh.Woteniyazova  Q.Tleumbetova, P.Oteniyazova Test 214 18.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Matematikalıq tusiniklerdi qáliplestiriw G.Turebekova P.Oteniyazova Test 214 25.06.2021 11:30 A.Saparniyazova
Balalardın dene tárbiyası J.Bekmuratov A.Beknazarov Awızsha 214 10.06.2021 16:00 D.Bektursinov
Tábiyat penen tanıstırıw R.Aleuova, P.Oteniyazova Sh.Woteniyazova  Test 214 12.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Doretiwshilik iskerlikke uyretiw P.Oteniyazova Sh.Woteniyazova  Test 214 16.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Balalardın muzıkalıq tálimi P.Oteniyazova Sh.Woteniyazova  Test 214 04.06.2021 9:00 Z.Auezova
Mektepke shekemgi  pedagogika** J.Bekmanova F.Adenbaeva Jazba 214 08.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Salıstırıw pedagogika Sh.Woteniyazova P.Oteniyazova Awızsha 214 02.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
15 Defektologiya (logopediya) 2 А Qaraqalpaq 28 Shet tili A.Borasheva G.Djumamuratova Test 315 12.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Tálimde xabar   texnologiyaları J.Juginisova D.Turdishev Test 315 04.06.2021 9:00 Z.Auezova
Ekologiya hám tábiyattı qorǵaw  G.Taumuratova G.Kutlimuratova Awızsha 315 08.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Ulıwma pedagogika A.Bekimbetova A.Saparov Awızsha 315 10.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Arnawlı pedagogika hám psixologiya K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Test 315 21.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Logopediya G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 315 18.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Logopsixologiya hám psixologiyalıq korrekciyalıq metodları M.Yerjanova F.Salamova Awızsha 315 14.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Psixologiyalıq- pedagogikalıq diagnostikası M.Yerjanova F.Salamova Test 315 16.06.2021 9:00 R.Aleuova
Til ósiriw metodikası K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Jazba 315 25.06.2021 9:00 Sh.Oteniyazova
Inklyuziv tálim F.Salamova M.Yerjanova, F.Adenbaeva Awızsha 315 23.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
16 Defektologiya (logopediya) 2 B Qaraqalpaq 27 Shet tili Sh.Abdurazaxova G.Kunnazarova Test 316 12.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Tálimde xabar   texnologiyaları J.Juginisova D.Turdishev Test 316 04.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Ekologiya hám tábiyattı qorǵaw  G.Taumuratova G.Kutlimuratova Awızsha 316 10.06.2021 9:00 Z.Auezova
Ulıwma pedagogika A.Bekimbetova A.Saparov Awızsha 316 08.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Arnawlı pedagogika hám psixologiya K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Test 316 21.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Logopediya G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 316 18.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Logopsixologiya hám psixologiyalıq korrekciyalıq metodları M.Yerjanova F.Salamova Awızsha 316 14.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Psixologiyalıq- pedagogikalıq diagnostikası M.Yerjanova F.Salamova Test 316 16.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Til ósiriw metodikası K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Jazba 316 25.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Inklyuziv tálim F.Salamova M.Yerjanova, F.Adenbaeva Awızsha 316 23.06.2021 9:00 Z.Auezova
17 Defektologiya (logopediya) 2 V Ózbek 19 Shet tili G.Djumamuratova A.Borasheva Test 204 14.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Tálimde xabar   texnologiyaları J.Juginisova D.Turdishev Test 204 10.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Ekologiya hám tábiyattı qorǵaw  G.Kutlimuratova G.Taumuratova Awızsha 204 08.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Ulıwma pedagogika A.Bekimbetova A.Saparov Awızsha 204 16.06.2021 9:00 Z.Auezova
Arnawlı pedagogika hám psixologiya F.Adenbaeva K.Tajimuratova Test 204 23.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Logopediya G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 204 21.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Logopsixologiya hám psixologiyalıq korrekciyalıq metodları M.Yerjanova A.Adenbaeva Awızsha 204 04.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Psixologiyalıq- pedagogikalıq diagnostikası M.Yerjanova F.Salamova Test 204 12.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Til ósiriw metodikası F.Adenbaeva K.Tajimuratova Jazba 204 25.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Inklyuziv tálim F.Salamova M.Yerjanova, F.Adenbaeva Awızsha 204 18.06.2021 9:00 T.Esbergenova
18 Defektologiya (logopediya) 2 G Ózbek 18 Shet tili E.Kanlibaeva G.Djumamuratova Test 204 14.06.2021 9:00 Z.Auezova
Tálimde xabar   texnologiyaları J.Juginisova D.Turdishev Test 204 10.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Ekologiya hám tábiyattı qorǵaw  G.Kutlimuratova G.Taumuratova Awızsha 204 04.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Ulıwma pedagogika A.Bekimbetova A.Saparov Awızsha 204 16.06.2021 14:00 T.Esbergenova
Arnawlı pedagogika hám psixologiya F.Adenbaeva K.Tajimuratova Test 204 23.06.2021 9:00 Z.Auezova
Logopediya G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 204 21.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Logopsixologiya hám psixologiyalıq korrekciyalıq metodları M.Yerjanova A.Adenbaeva Awızsha 204 08.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Psixologiyalıq- pedagogikalıq diagnostikası M.Yerjanova F.Salamova Test 204 12.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Til ósiriw metodikası F.Adenbaeva K.Tajimuratova Jazba 204 25.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Inklyuziv tálim F.Salamova M.Yerjanova, F.Adenbaeva Awızsha 204 18.06.2021 9:00 G.Djumabekova
19 Defektologiya (logopediya) 2 D Rus 15 Shet tili E.Kanlibaeva G.Djumamuratova Test 312 04.06.2021 9:00 T.Esbergenova
Tálimde xabar   texnologiyaları D.Tudishev J.Juginisova Test 312 08.06.2021 9:00 Z.Auezova
Ekologiya hám tábiyattı qorǵaw  A.Ajiev D.Bazarbaeva Awızsha 312 14.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Ulıwma pedagogika Q.Tursinbekova A.Bekimbetova Awızsha 312 18.06.2021 9:00 P.Oteniyazova
Arnawlı pedagogika hám psixologiya F.Salamova A.Adenbaeva Test 312 16.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Logopediya J.Bekmanova, F.Adenbaeva F.Salamova Test 312 25.06.2021 9:00 G.Djumabekova
Logopsixologiya hám psixologiyalıq korrekciyalıq metodları F.Salamova A.Adenbaeva Awızsha 312 23.06.2021 9:00 A.Saparniyazova
Psixologiyalıq- pedagogikalıq diagnostikası F.Salamova A.Adenbaeva Test 312 10.06.2021 9:00 D.Bektursinov
Til ósiriw metodikası F.Adenbaeva F.Salamova Jazba 312 12.06.2021 9:00 R.Aleuova
Inklyuziv tálim F.Salamova A.Adenbaeva Test 312 21.06.2021 9:00 Sh.Oteniyazova
24 Defektologiya (logopediya) 3 А Qaraqalpaq 18 Shet tili Sh.Aymanova E.Kanlibaeva Test 410 10.06.2021 16:00 Q.Tleumbetova
Ulıwma psixologiya A.Saparov A.Bekimbetova Test 410 14.06.2021 16:00 R.Aleuova
Logopediya G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 410 12.06.2021 16:00 Sh.Oteniyazova
Rawajlanıwında nuqsanı bolǵan balalar menen  korrekciyalıq logopediyalıq jumıs F.Salamova M.Yerjanova Jazba 410 18.06.2021 16:00 P.Oteniyazova
Koxlear implantlı balalar menen logopediyalıq jumıs F.Salamova  M.Yerjanova Test 410 25.06.2021 16:00 G.Torebekova
Logopediyalıq ritmika G.Tasbaeva K.Tajimuratova Test 410 21.06.2021 16:00 L.Ibragimova
Logopediyalıq oyın K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Awızsha 410 16.06.2021 16:00 J.Ergalieva
Logopedik massaj F.Salamova G.Tasbaeva, M.Yerjanova Awızsha 410 23.06.2021 16:00 Z.Naimova
25 Defektologiya (logopediya) 3 B Qaraqalpaq 33 Shet tili (ingliz) A.Utebaeva, E.Kanlibaeva Sh.Aymanova Test 410 10.06.2021 16:00 Q.Tleumbetova
Ulıwma psixologiya A.Saparov A.Bekimbetova Test 410 14.06.2021 16:00 R.Aleuova
Logopediya G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 410 12.06.2021 16:00 Sh.Oteniyazova
Rawajlanıwında nuqsanı bolǵan balalar menen  korrekciyalıq logopediyalıq jumıs F.Salamova M.Yerjanova Jazba 410 18.06.2021 16:00 P.Oteniyazova
Koxlear implantlı balalar menen logopediyalıq jumıs F.Salamova  M.Yerjanova Test 410 25.06.2021 16:00 G.Torebekova
Logopediyalıq ritmika G.Tasbaeva K.Tajimuratova Test 410 21.06.2021 16:00 L.Ibragimova
Logopediyalıq oyın K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Awızsha 410 16.06.2021 16:00 J.Ergalieva
Logopedik massaj F.Salamova G.Tasbaeva, M.Yerjanova Awızsha 410 23.06.2021 16:00 Z.Naimova
26 Defektologiya (logopediya) 3 V Ózbek 21 Shet tili (ingliz, nemis) A.Narshabaeva, E.Kanlibaeva Sh.Aymanova, A.Narshabaeva Test 203 14.06.2021 16:00 A.Saparniyazova
Ulıwma psixologiya A.Saparov A.Bekimbetova Test 203 21.06.2021 16:00 B.Pirnazarova
Logopediya G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 203 16.06.2021 16:00 T.Esbergenova
Rawajlanıwında nuqsanı bolǵan balalar menen  korrekciyalıq logopediyalıq jumıs F.Salamova M.Yerjanova Jazba 203 25.06.2021 16:00 Z.Auezova
Koxlear implantlı balalar menen logopediyalıq jumıs F.Salamova  M.Yerjanova Test 203 23.06.2021 16:00 P.Oteniyazova
Logopediyalıq ritmika G.Tasbaeva K.Tajimuratova Jazba 203 18.06.2021 16:00 J.Ergalieva
Logopediyalıq oyın K.Tajimuratova  G.Tasbaeva Awızsha 203 12.06.2021 16:00 Z.Naimova
Logopedik massaj F.Salamova G.Tasbaeva, M.Yerjanova Awızsha 203 10.06.2021 16:00 Sh.Oteniyazova