Dene mádeniyatı fakulteti boyınsha 2020-2021-oqıw jılınıń 2-yarımında ótiletuǵın pánlerden Juwmaqlawshı bahalaw túrlerin ótkeriw KESTESI

Kursı Topar atı Tálim tili Pán atı Pán oqıtıwshısınıń F.A.A. JB alıushı oqıtıwshınıń FA Baklaushı JB ótkeriw túri, ornı, sánesi hám waqtı
Túri AUD SÁNE WAQÍT
1 1 A Qaraqalpaq Filosofiya Utemisov A Jamalov N Kuniyazov X awızsha 103 27.05.2021 15:00
2 1 A Qaraqalpaq Shet tili Koyshıbaeva G Auezimbetova A Palvaniyazov T test 103 07.06.2021 15:00
Ilyasova G Xabibnazarova S
3 1 A Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 103 15.06.2021 15:00
4 1 A Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 103 25.05.2021 15:00
5 1 A Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 103 17.06.2021 15:00
6 1 A Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Karimov D Bekbergenov T Ibraymov R Norma-tiv s/z 05.06.2021 15:00
7 1 A Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Shılmanov R Djumaniyazov A Djumaniyazov A test 101 09.06.2021 15:00
8 1 A Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Dauletbaev R Utepbergenova A Norma-tiv s/z 03.06.2021 15:00
9 1 A Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 103 11.06.2021 15:00
10 1 B Qaraqalpaq Filosofiya Utemisov A Jamalov N Kuniyazov X awızsha 105 28.05.2021 15:00
11 1 B Qaraqalpaq Shet tili Koyshıbaeva G Auezimbetova A Palvaniyazov T test 105 08.06.2021 15:00
Ilyasova G Xabibnazarova S
12 1 B Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 105 16.06.2021 15:00
13 1 B Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 26.05.2021 15:00
14 1 B Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 105 17.06.2021 15:00
15 1 B Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Karimov D Bekbergenov T Ibraymov R Norma-tiv s/z 06.06.2021 15:00
16 1 B Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Shılmanov R Djumaniyazov A Djumaniyazov A test 101 10.06.2021 15:00
17 1 B Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Dauletbaev R Utepbergenova A Norma-tiv s/z 05.06.2021 15:00
18 1 B Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 105 12.06.2021 15:00
19 1 V Qaraqalpaq Filosofiya Utemisov A Jamalov N Kuniyazov X awızsha 101 31.05.2021 15:00
20 1 V Qaraqalpaq Shet tili Koyshıbaeva G Auezimbetova A Palvaniyazov T test 101 09.06.2021 15:00
Ilyasova G Xabibnazarova S
21 1 V Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 101 21.06.2021 15:00
22 1 V Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 101 27.05.2021 15:00
23 1 V Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 101 16.06.2021 15:00
24 1 V Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Karimov D Bekbergenov T Ibraymov R Norma-tiv s/z 07.06.2021 15:00
25 1 V Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Shılmanov R Djumaniyazov A Djumaniyazov A test 101 05.06.2021 15:00
26 1 V Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Dauletbaev R Utepbergenova A Norma-tiv s/z 11.06.2021 15:00
27 1 V Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 101 14.06.2021 15:00
28 1 G Qaraqalpaq Filosofiya Utemisov A Jamalov N Kuniyazov X awızsha 207 01.06.2021 15:00
29 1 G Qaraqalpaq Shet tili Koyshıbaeva G Auezimbetova A Palvaniyazov T test 202 10.06.2021 15:00
Ilyasova G Xabibnazarova S
30 1 G Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 207 22.06.2021 15:00
31 1 G Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 207 28.05.2021 15:00
32 1 G Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 16.06.2021 15:00
33 1 G Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Karimov D Bekbergenov T Ibraymov R Norma-tiv s/z 08.06.2021 15:00
34 1 G Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Shılmanov R Djumaniyazov A Djumaniyazov A test 101 14.06.2021 15:00
35 1 G Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Dauletbaev R Utepbergenova A Norma-tiv s/z 07.06.2021 15:00
36 1 G Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 101 15.06.2021 15:00
37 1 D Qaraqalpaq Filosofiya Niyazımbetov M Jamalov N Kuniyazov X awızsha 202 27.05.2021 15:00
38 1 D Qaraqalpaq Shet tili Avezimbetova A Koyshıbaeva G Palvaniyazov T test 202 28.05.2021 15:00
Xabibnazarova S Ilyasova G
39 1 D Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 206 31.05.2021 15:00
40 1 D Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 01.06.2021 15:00
41 1 D Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 15.06.2021 15:00
42 1 D Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Jumaniyazov K Orazımbetov S Ibraymov R Norma-tiv s/z 07.06.2021 15:00
43 1 D Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Jumaniyazov K Bekbergenov T Djumaniyazov A test 101 09.06.2021 15:00
44 1 D Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Jumaniyazov K Dauletbaev A Utepbergenova A Norma-tiv s/z 11.06.2021 15:00
45 1 D Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 101 16.06.2021 15:00
46 1 E Qaraqalpaq Filosofiya Niyazımbetov M Jamalov N Kuniyazov X awızsha 205 28.05.2021 15:00
47 1 E Qaraqalpaq Shet tili Narshabaeva A Koyshıbaeva G Palvaniyazov T test 202 31.05.2021 15:00
Utebaeva A Ilyasova G
48 1 E Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 202 01.06.2021 15:00
49 1 E Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 02.06.2021 15:00
50 1 E Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 15.06.2021 15:00
51 1 E Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Bekbergenov T  Eshbaev A. Jumaniyazov K Norma-tiv s/z 05.06.2021 15:00
52 1 E Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Djumaniyazov A Shılmanov R Djumaniyazov A test 101 09.06.2021 15:00
53 1 E Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Utepbergenova A normativ s/z 07.06.2021 15:00
54 1 E Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 101 17.06.2021 15:00
55 1 J Qaraqalpaq Filosofiya Niyazımbetov M Jamalov N Kuniyazov X awızsha 207 31.05.2021 15:00
56 1 J Qaraqalpaq Shet tili Avezimbetova A Koyshıbaeva G Palvaniyazov T test 202 01.06.2021 15:00
Xabibnazarova S Ilyasova G
57 1 J Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 205 12.06.2021 15:00
58 1 J Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 03.06.2021 15:00
59 1 J Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 18.06.2021 15:00
60 1 J Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Bekbergenov T     Eshbaev A Jumaniyazov K normativ s/z 11.06.2021 15:00
61 1 J Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Djumaniyazov A Shılmanov R Djumaniyazov A test 101 08.06.2021 15:00
62 1 J Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Dauletbaev A Utepbergenova A normativ s/z 05.06.2021 15:00
63 1 J Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 101 19.06.2021 15:00
64 1 Z Qaraqalpaq Filosofiya Niyazımbetov M Jamalov N Kuniyazov X awızsha 206 05.06.2021 15:00
65 1 Z Qaraqalpaq Shet tili Aymanova Sh Koyshıbaeva G Palvaniyazov T test 202 01.06.2021 15:00
66 1 Z Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 207 15.06.2021 15:00
67 1 Z Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 04.06.2021 15:00
68 1 Z Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 18.06.2021 15:00
69 1 Z Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Bekbergenov T Jumaniyazov K Ibraymov R normativ s/z 19.06.2021 15:00
70 1 Z Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Djumaniyazov A Shılmanov R Djumaniyazov A test 101 07.06.2021 15:00
71 1 Z Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Dauletbaev A Utepbergenova A normativ s/z 03.06.2021 15:00
72 1 Z Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 101 09.06.2021 15:00
73 1 I Qaraqalpaq Filosofiya Niyazımbetov M Jamalov N Kuniyazov X awızsha 209 02.06.2021 15:00
74 1 I Qaraqalpaq Shet tili Narshabaeva A Koyshıbaeva G Palvaniyazov T test 202 04.06.2021 15:00
Daljanova S Ilyasova G
75 1 I Qaraqalpaq Adam anatomiyası hám fiziologiyası Paluanova G Toreniyazova R Ismaylov B awızsha 207 14.06.2021 15:00
76 1 I Qaraqalpaq Ulıwma psixologiya Saparova L Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 31.05.2021 15:00
77 1 I Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 14.06.2021 15:00
78 1 I Qaraqalpaq Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Bekbergenov T Jumaniyazov K Ibraymov R normativ s/z 18.06.2021 15:00
79 1 I Qaraqalpaq Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Bekmuratov J Shılmanov R Djumaniyazov A test 101 09.06.2021 15:00
80 1 I Qaraqalpaq Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Utepbergenova A normativ s/z 16.06.2021 15:00
81 1 I Qaraqalpaq Qaraqalpaqstan tariyxı Djumageldiev N Jabbarbergenova Sh Kuniyazov X test 101 10.06.2021 15:00
82 1 K Ózbek Filosofiya Utemisov A Idrisov R Kuniyazov X awızsha 206 02.06.2021 15:00
83 1 K Ózbek Shet tili Narshabaeva A Utebaeva A Palvaniyazov T test 202 03.06.2021 15:00
84 1 K Ózbek Adam anatomiyası hám fiziologiyası Toreniyazova R Paluanova G Ismaylov B awızsha 207 15.06.2021 15:00
85 1 K Ózbek Ulıwma psixologiya Kenjebaeva K Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 18.06.2021 15:00
86 1 K Ózbek Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 21.06.2021 15:00
87 1 K Ózbek Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Jumaniyazov K Bekbergenov T Ibraymov R normativ s/z 22.06.2021 15:00
88 1 K Ózbek Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Shılmanov R Djumaniyazov A Djumaniyazov A test 101 11.06.2021 15:00
89 1 K Ózbek Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Tleuov B Utepbergenova A normativ s/z 11.06.2021 15:00
90 1 K Ózbek Qaraqalpaqstan tariyxı Jabbarbergenova Sh Djumageldiev N Kuniyazov X test 101 16.06.2021 15:00
91 1 L Ózbek Filosofiya Utemisov A Idrisov R Kuniyazov X awızsha 101 03.06.2021 15:00
92 1 L Ózbek Shet tili Utebaeva A Narshabaeva A Palvaniyazov T test 202 04.06.2021 15:00
93 1 L Ózbek Adam anatomiyası hám fiziologiyası Toreniyazova R Paluanova G Ismaylov B awızsha 207 16.06.2021 15:00
94 1 L Ózbek Ulıwma psixologiya Kenjebaeva K Arıslanbaeva A Bekbergenov T test 105 17.06.2021 15:00
95 1 L Ózbek Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Orazımbetov S Jumaniyazov K Beknazarov A jazba 207 21.06.2021 15:00
96 1 L Ózbek Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Eshbaev A Bekbergenov T Ibraymov R normativ s/z 15.06.2021 15:00
97 1 L Ózbek Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Djumaniyazov A Shılmanov R Djumaniyazov A test 101 10.06.2021 15:00
98 1 L Ózbek Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Tleuov B Utepbergenova A normativ s/z 06.06.2021 15:00
99 1 L Ózbek Qaraqalpaqstan tariyxı Jabbarbergenova Sh Djumageldiev N Kuniyazov X test 101 18.06.2021 15:00
100 1 M Rus Filosofiya Idrisov R Jamalov N Kuniyazov X awızsha 106 27.05.2021 15:00
101 1 M Rus Shet tili Narshabaeva A Koyshıbaeva G Palvaniyazov T test 202 28.05.2021 15:00
Daljanova S Ilyasova G
102 1 M Rus Adam anatomiyası hám fiziologiyası Toreniyazova R Paluanova G Ismaylov B awızsha 207 17.06.2021 15:00
103 1 M Rus Ulıwma psixologiya Arıslanbaeva A Saparova L Bekbergenov T test 105 14.06.2021 15:00
104 1 M Rus Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Matyakubov B Kuniyazov X Beknazarov A jazba 207 15.06.2021 15:00
105 1 M Rus Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Eshbaev A Shılmanov R Ibraymov R normativ s/z 16.06.2021 15:00
106 1 M Rus Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Matyakubov B Dauletbaev A Djumaniyazov A test 101 08.06.2021 15:00
107 1 M Rus Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Niyazov A Ismaylov B Utepbergenova A normativ s/z 07.06.2021 15:00
108 1 M Rus Qaraqalpaqstan tariyxı Davletmuratov K Djumageldiev N Kuniyazov X test 101 10.06.2021 15:00
109 1 N Rus Filosofiya Idrisov R Jamalov N Kuniyazov X awızsha 107 28.05.2021 15:00
110 1 N Rus Shet tili Narshabaeva A,    Daljanova S Koyshıbaeva G Palvaniyazov T test 202 29.05.2021 15:00
Ilyasova G
111 1 N Rus Adam anatomiyası hám fiziologiyası Toreniyazova R Paluanova G Ismaylov B awızsha 207 14.06.2021 15:00
112 1 N Rus Ulıwma psixologiya Arıslanbaeva A Saparova L Bekbergenov T test 105 16.06.2021 15:00
113 1 N Rus Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Kuniyazov X Matyakubov B Beknazarov A jazba 207 18.06.2021 15:00
114 1 N Rus Gimnastika hám onı oqıtıw metodikası Eshbaev A Shılmanov R Ibraymov R normativ s/z 17.06.2021 15:00
115 1 N Rus Háreketli oyınlar hám onı oqıtıw metodikası Dauletbaev A Kuniyazov X Djumaniyazov A test 101 09.06.2021 15:00
116 1 N Rus Basketbol hám onı oqıtıw metodikası Dauletbaev A Ismaylov B Utepbergenova A normativ s/z 08.06.2021 15:00
117 1 N Rus Qaraqalpaqstan tariyxı Davletmuratov K Djumageldiev N Kuniyazov X test 101 11.06.2021 15:00
Dene mádeniyatı fakulteti boyınsha 2020-2021-oqıw jılınıń 2-yarımında ótiletuǵın pánlerden
2-kurslar ushın Juwmaqlawshı bahalaw túrlerin ótkeriw
KESTESI

Kursı Topar atı Tálim tili Pán atı Pán oqıtıwshısınıń F.A.A. JB alıushı oqıtıwshınıń FA Baklaushı JB ótkeriw túri, ornı, sánesi hám waqtı
Túri AUD SÁNE WAQÍT
1 2 A Qaraqalpaq Shet til  Eshniyazova T, Urazbaeva D, Najimov K. Awızsha 212 03.06.2021 10:00
Urazbaeva T Eshniyazova T
2 2 A Qaraqalpaq Tálimde xabar texnologiyaları Turganov E Turdıshev D Ibraymov R test 201 09.06.2021 10:00
3 2 A Qaraqalpaq Ulıwma pedagogika Erlepesova X Dosxodjaeva A Esemuratov S Awızsha 209 14.06.2021 10:00
4 2 A Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Esemuratov S Orazımbetov S Dauletbaev A Awızsha 209 07.06.2021 10:00
5 2 A Qaraqalpaq Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Tleuov B Awızsha 209 04.06.2021 10:00
6 2 A Qaraqalpaq Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Nasırov P Utepbergenova A Bekmurzaev A Normativ s/m 14.06.2021 10:00
7 2 A Qaraqalpaq Futbol hám onı oqıtıw metodikası Esemuratov S Iskenderov T Utegenov M. Normativ s/m 19.06.2021 10:00
8 2 A Qaraqalpaq Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Kuniyazov X Ibraymov R Normativ s-z 21.06.2021 10:00
9 2 A Qaraqalpaq Júziw hám onı oqıtıw metodikası Kuniyazov X Tleuov B Bekbergenov T Normativ s-z 18.06.2021 10:00
10 2 A Qaraqalpaq Sport sheberligin asırıw Xaydarov R Utegenov M Dauletbaev A Normativ s/m 17.06.2021 10:00
11 2 B Qaraqalpaq Shet til  Eshniyazova T, Urazbaeva D, Tleuov B Awızsha 212 01.06.2021 10:00
Urazbaeva T Eshniyazova T
12 2 B Qaraqalpaq Tálimde xabar texnologiyaları Turganov E Turdıshev D Bekmurzaev A test 201 07.06.2021 10:00
13 2 B Qaraqalpaq Ulıwma pedagogika Erlepesova X Dosxodjaeva A Shılmanov R Awızsha 209 15.06.2021 10:00
14 2 B Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Esemuratov S Orazımbetov S Ibraymov R Awızsha 209 08.06.2021 10:00
15 2 B Qaraqalpaq Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Bekbergenov T Awızsha 209 09.06.2021 10:00
16 2 B Qaraqalpaq Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Nasırov P Utepbergenova A Dauletbaev A Normativ s/m 15.06.2021 10:00
17 2 B Qaraqalpaq Futbol hám onı oqıtıw metodikası Esemuratov S Iskenderov T Tleuov B Normativ s/m 18.06.2021 10:00
18 2 B Qaraqalpaq Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Kuniyazov X Bekmurzaev A Normativ s-z 22.06.2021 10:00
19 2 B Qaraqalpaq Júziw hám onı oqıtıw metodikası Kuniyazov X Tleuov B Shılmanov R Normativ s-z 17.06.2021 10:00
20 2 B Qaraqalpaq Sport sheberligin asırıw Xaydarov R Utegenov M Ibraymov R Normativ s/m 19.06.2021 10:00
21 2 V Qaraqalpaq Shet til  Eshniyazova T, Urazbaeva D, Bekbergenov T Awızsha 212 02.06.2021 10:00
Urazbaeva T Eshniyazova T
22 2 V Qaraqalpaq Tálimde xabar texnologiyaları Turganov E Turdıshev D Dauletbaev A test 201 08.06.2021 10:00
23 2 V Qaraqalpaq Ulıwma pedagogika Erlepesova X Dosxodjaeva A Tleuov B Awızsha 209 10.06.2021 10:00
24 2 V Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Esemuratov S Orazımbetov S Bekmurzaev A Awızsha 209 08.06.2021 10:00
25 2 V Qaraqalpaq Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Esemuratov S Awızsha 209 09.06.2021 10:00
26 2 V Qaraqalpaq Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Nasırov P Utepbergenova A Ibraymov R Normativ s/m 16.06.2021 10:00
27 2 V Qaraqalpaq Futbol hám onı oqıtıw metodikası Esemuratov S Iskenderov T Bekbergenov T Normativ s/m 17.06.2021 10:00
28 2 V Qaraqalpaq Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Kuniyazov X Dauletbaev A Normativ s-z 23.06.2021 10:00
29 2 V Qaraqalpaq Júziw hám onı oqıtıw metodikası Kuniyazov X Tleuov B Tleuov B Normativ s-z 16.06.2021 10:00
30 2 V Qaraqalpaq Sport sheberligin asırıw Xaydarov R Utegenov M Bekmurzaev A Normativ s/m 15.06.2021 10:00
31 2 G Ózbek Shet til  Eshniyazova T, Urazbaeva D, Najimov K. Awızsha 212 04.06.2021 10:00
Urazbaeva T Eshniyazova T
32 2 G Ózbek Tálimde xabar texnologiyaları Turganov E Turdıshev D Ibraymov R test 201 07.06.2021 10:00
33 2 G Ózbek Ulıwma pedagogika Erlepesova X Dosxodjaeva A Esemuratov S Awızsha 209 11.06.2021 10:00
34 2 G Ózbek Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Reymov A Esemuratov S Dauletbaev A Awızsha 209 05.06.2021 10:00
35 2 G Ózbek Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Tleuov B Awızsha 209 10.06.2021 10:00
36 2 G Ózbek Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Jumanov A Utepbergenova A Bekmurzaev A Normativ s/m 14.06.2021 10:00
37 2 G Ózbek Futbol hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Iskenderov T Utegenov M. Normativ s/m 22.06.2021 10:00
38 2 G Ózbek Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Kuniyazov X Ibraymov R Normativ s-z 24.06.2021 10:00
39 2 G Ózbek Júziw hám onı oqıtıw metodikası Ibraymov R Tleuov B Bekbergenov T Normativ s-z 18.06.2021 10:00
40 2 G Ózbek Sport sheberligin asırıw Najimov K Dauletbaev A Dauletbaev A Normativ s/m 09.06.2021 10:00
41 2 E Ózbek Shet til  Eshniyazova T Urazbaeva D Tleuov B Awızsha 212 05.06.2021 10:00
42 2 E Ózbek Tálimde xabar texnologiyaları Turganov E Turdıshev D Bekmurzaev A test 201 11.06.2021 10:00
43 2 E Ózbek Ulıwma pedagogika Erlepesova X Dosxodjaeva A Shılmanov R Awızsha 209 09.06.2021 10:00
44 2 E Ózbek Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Reymov A Esemuratov S Ibraymov R Awızsha 209 07.06.2021 10:00
45 2 E Ózbek Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Bekbergenov T Awızsha 209 21.06.2021 10:00
46 2 E Ózbek Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Jumanov A Utepbergenova A Dauletbaev A Normativ s/m 15.06.2021 10:00
47 2 E Ózbek Futbol hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Iskenderov T Tleuov B Normativ s/m 19.06.2021 10:00
48 2 E Ózbek Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Kuniyazov X Bekmurzaev A Normativ s-z 25.06.2021 10:00
49 2 E Ózbek Júziw hám onı oqıtıw metodikası Ibraymov R Tleuov B Shılmanov R Normativ s-z 14.06.2021 10:00
50 2 E Ózbek Sport sheberligin asırıw Najimov K Dauletbaev A Ibraymov R Normativ s/m 17.06.2021 10:00
51 2 J Rus Shet til  Eshniyazova T Urazbaeva D Matyakubov B Awızsha 212 08.06.2021 10:00
52 2 J Rus Tálimde xabar texnologiyaları Turdıshev D Turganov E Ibraymov R test 201 18.06.2021 10:00
53 2 J Rus Ulıwma pedagogika Dosxodjaeva A Erlepesova X Bekbergenov T Awızsha 209 15.06.2021 10:00
54 2 J Rus Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Matyakubov B Toylıbaev S Dauletbaev A Awızsha 209 07.06.2021 10:00
55 2 J Rus Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Tleuov B Awızsha 209 12.06.2021 10:00
56 2 J Rus Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Jumanov A Utepbergenova A Bekmurzaev A Normativ s/m 16.06.2021 10:00
57 2 J Rus Futbol hám onı oqıtıw metodikası Iskenderov T Ibraymov R Matyakubov B Normativ s/m 11.06.2021 10:00
58 2 J Rus Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Kuniyazov X Ibraymov R Normativ s-z 21.06.2021 10:00
59 2 J Rus Júziw hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Kuniyazov X Bekbergenov T Normativ s-z 17.06.2021 10:00
60 2 J Rus Sport sheberligin asırıw Mırzamurtaov J Ismaylov B Dauletbaev A Normativ s/m 16.06.2021 10:00
61 2 Z Rus Shet til  Urazbaeva D Eshniyazova T Matyakubov B Awızsha 212 05.06.2021 10:00
62 2 Z Rus Tálimde xabar texnologiyaları Turdıshev D Turganov E Ibraymov R test 201 09.06.2021 10:00
63 2 Z Rus Ulıwma pedagogika Dosxodjaeva A Erlepesova X Bekbergenov T Awızsha 209 14.06.2021 10:00
64 2 Z Rus Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Matyakubov B Toylıbaev S Dauletbaev A Awızsha 209 08.06.2021 10:00
65 2 Z Rus Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Tleuov B Awızsha 209 14.06.2021 10:00
66 2 Z Rus Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Jumanov A Utepbergenova A Bekmurzaev A Normativ s/m 17.06.2021 10:00
67 2 Z Rus Futbol hám onı oqıtıw metodikası Iskenderov T Ibraymov R Matyakubov B Normativ s/m 11.06.2021 10:00
68 2 Z Rus Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Kuniyazov X Ibraymov R Normativ s-z 22.06.2021 10:00
69 2 Z Rus Júziw hám onı oqıtıw metodikası Tleuov B Kuniyazov X Bekbergenov T Normativ s-z 15.06.2021 10:00
70 2 Z Rus Sport sheberligin asırıw Mırzamurtaov J Ismaylov B Dauletbaev A Normativ s/m 17.06.2021 10:00
71 2 I Qaraqalpaq Shet til  Urazbaeva T Eshniyazova T Tleuov B Awızsha 212 08.06.2021 10:00
72 2 I Qaraqalpaq Tálimde xabar texnologiyaları Turganov E Turdıshev D Bekmurzaev A test 201 14.06.2021 10:00
73 2 I Qaraqalpaq Ulıwma pedagogika Erlepesova X Dosxodjaeva A Utegenov M. Awızsha 209 12.06.2021 10:00
74 2 I Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Esemuratov S Orazımbetov S Ibraymov R Awızsha 209 10.06.2021 10:00
75 2 I Qaraqalpaq Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Bekmurzaev A Bekbergenov T Awızsha 209 15.06.2021 10:00
76 2 I Qaraqalpaq Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Nasırov P Utepbergenova A Dauletbaev A Normativ s/m 17.06.2021 10:00
77 2 I Qaraqalpaq Futbol hám onı oqıtıw metodikası Esemuratov S Iskenderov T Tleuov B Normativ s/m 11.06.2021 10:00
78 2 I Qaraqalpaq Stol tennisi hám onı oqıtıw metodikası Palvaniyazov T Kuniyazov X Bekmurzaev A Normativ s-z 19.06.2021 10:00
79 2 I Qaraqalpaq Júziw hám onı oqıtıw metodikası Kuniyazov X Tleuov B Abdikeev A Normativ s-z 21.06.2021 10:00
80 2 I Qaraqalpaq Sport sheberligin asırıw Xaydarov R Ibraymov R Ismaylov B Normativ s/m 16.06.2021 10:00
81 2 shshbt Qaraqalpaq Shet til  Eshniyazova T, Urazbaeva D, Abdikeev A Awızsha 107 31.05.2021 10:00
Urazbaeva T Eshniyazova T
82 2 shshbt Qaraqalpaq Tálimde xabar texnologiyaları Turganov E Turdıshev D Abdikeev A test 107 15.06.2021 10:00
83 2 shshbt Qaraqalpaq Ulıwma pedagogika Erlepesova X Dosxodjaeva A Abdikeev A Awızsha 107 16.06.2021 10:00
84 2 shshbt Qaraqalpaq Áskeriy tayarlıq Askarov B Abdikeev A Djumaniyazov A Awızsha 107 22.06.2021 10:00
85 2 shshbt Qaraqalpaq Arnawlı tayarlıq Askarov B Abdikeev A Djumaniyazov A Awızsha 107 21.06.2021 10:00
86 2 shshbt Qaraqalpaq Puqaralıq qorǵanıw Abdikeev A Askarov B Djumaniyazov A Awızsha 107 11.06.2021 10:00
87 2 shshbt Qaraqalpaq Shaqırıqqa shekemgi baslanǵısh tayarlıqtı shólkemlestiriw hám onı oqıtıw metodikası Djumaniyazov A Abdikeev A Askarov B test 107 24.06.2021 10:00
Dene mádeniyatı fakulteti boyınsha 2020-2021-oqıw jılınıń 2-yarımında ótiletuǵın pánlerden
3-kurslar ushın Juwmaqlawshı bahalaw túrlerin ótkeriw
KESTESI

Kursı Topar atı Tálim tili Pán atı Pán oqıtıwshısınıń F.A.A. JB alıushı oqıtıwshınıń FA Baklaushı JB ótkeriw túri, ornı, sánesi hám waqtı
Túri AUD SÁNE WAQÍT
1 JM 3 A Qaraqalpaq Shet til  Urazbaeva D Eshniyazova T Awızsha 212 27.05.2021 10:00
2 JM 3 A Qaraqalpaq Mektepkeshe hám baslawısh tálimde sport túrleri Bekmurzaev A Mamutov P Awızsha 207 01.06.2021 10:00
3 JM 3 A Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Niyazov A Reymov A jazba 207 09.06.2021 10:00
4 JM 3 A Qaraqalpaq Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Utepbergenov A Awızsha 209 03.06.2021 10:00
5 JM 3 A Qaraqalpaq Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Nasırov P Utepbergenova A Normativ s/m 14.06.2021 10:00
6 JM 3 A Qaraqalpaq Qol tobı hám onı oqıtıw metodikası Niyazov As Najimov K Normativ s/z 16.06.2021 10:00
7 JM 3 A Qaraqalpaq Voleybol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Normativ s/z 18.06.2021 10:00
8 JM 3 A Qaraqalpaq Gúres túrleri hám onı oqıtıw metodikası Urazov R Dauletiyarov N Normativ s/z 11.06.2021 10:00
9 JM 3 A Qaraqalpaq Sport sheberligin asırıw Ibraymov R Utegenov M Normativ s/z 05.06.2021 10:00
10 JM 3 A Qaraqalpaq Sport túrleri boyınsha jarıslar shólkemlestiriw hám tóreshilik etiw Utegenov M Ibraymov R Awızsha 207 29.05.2021 10:00
11 JM 3 B Qaraqalpaq Shet til  Eshniyazova T Urazbaeva D Awızsha 301 01.06.2021 10:00
12 JM 3 B Qaraqalpaq Mektepkeshe hám baslawısh tálimde sport túrleri Bekmurzaev A Mamutov P Awızsha 301 10.06.2021 10:00
13 JM 3 B Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Niyazov A Reymov A jazba 207 09.06.2021 10:00
14 JM 3 B Qaraqalpaq Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Utepbergenov A Awızsha 209 14.06.2021 10:00
15 JM 3 B Qaraqalpaq Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Nasırov P Utepbergenova A Normativ s/m 16.06.2021 10:00
16 JM 3 B Qaraqalpaq Qol tobı hám onı oqıtıw metodikası Niyazov As Najimov K Normativ s/z 18.06.2021 10:00
17 JM 3 B Qaraqalpaq Voleybol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Normativ s/z 11.06.2021 10:00
18 JM 3 B Qaraqalpaq Gúres túrleri hám onı oqıtıw metodikası Urazov R Dauletiyarov N Normativ s/z 12.06.2021 10:00
19 JM 3 B Qaraqalpaq Sport sheberligin asırıw Ibraymov R Utegenov M Normativ s/z 27.05.2021 10:00
20 JM 3 B Qaraqalpaq Sport túrleri boyınsha jarıslar shólkemlestiriw hám tóreshilik etiw Utegenov M Ibraymov R Awızsha 207 02.06.2021 10:00
21 JM 3 V Qaraqalpaq Shet til  Urazbaeva D Eshniyazova T, Awızsha 301 04.06.2021 10:00
Eshniyazova T Urazbaeva D
22 JM 3 V Qaraqalpaq Mektepkeshe hám baslawısh tálimde sport túrleri Bekmurzaev A Mamutov P Awızsha 301 03.06.2021 10:00
23 JM 3 V Qaraqalpaq Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Niyazov A Reymov A jazba 207 09.06.2021 10:00
24 JM 3 V Qaraqalpaq Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Mamutov P Utepbergenov A Awızsha 209 16.06.2021 10:00
25 JM 3 V Qaraqalpaq Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Nasırov P Utepbergenova A Normativ s/m 18.06.2021 10:00
26 JM 3 V Qaraqalpaq Qol tobı hám onı oqıtıw metodikası Niyazov As Najimov K Normativ s/z 17.06.2021 10:00
27 JM 3 V Qaraqalpaq Voleybol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Normativ s/z 14.06.2021 10:00
28 JM 3 V Qaraqalpaq Gúres túrleri hám onı oqıtıw metodikası Urazov R Dauletiyarov N Normativ s/z 19.06.2021 10:00
29 JM 3 V Qaraqalpaq Sport sheberligin asırıw Ibraymov R Utegenov M Normativ s/z 01.06.2021 10:00
30 JM 3 V Qaraqalpaq Sport túrleri boyınsha jarıslar shólkemlestiriw hám tóreshilik etiw Utegenov M Ibraymov R Awızsha 207 02.06.2021 10:00
31 JM 3 G Ózbek Shet til  Urazbaeva D Eshniyazova T, Awızsha 212 03.06.2021 10:00
Eshniyazova T Urazbaeva D
32 JM 3 G Ózbek Mektepkeshe hám baslawısh tálimde sport túrleri Utepbergenova A Bekmurzaev A Awızsha 303 05.06.2021 10:00
33 JM 3 G Ózbek Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Toylıbaev S Reymov A jazba 206 10.06.2021 10:00
34 JM 3 G Ózbek Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Bekmurzaev A Utepbergenov  A Awızsha 209 18.06.2021 10:00
35 JM 3 G Ózbek Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Jumanov A Utepbergenova A Normativ s/m 11.06.2021 10:00
36 JM 3 G Ózbek Qol tobı hám onı oqıtıw metodikası Najimov K Niyazov As Normativ s/z 16.06.2021 10:00
37 JM 3 G Ózbek Voleybol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Normativ s/z 15.06.2021 10:00
38 JM 3 G Ózbek Gúres túrleri hám onı oqıtıw metodikası Urazov R Dauletiyarov N Normativ s/z 16.06.2021 10:00
39 JM 3 G Ózbek Sport sheberligin asırıw Ibraymov R Utegenov M Normativ s/z 09.06.2021 10:00
40 JM 3 G Ózbek Sport túrleri boyınsha jarıslar shólkemlestiriw hám tóreshilik etiw Bekbergenov T Ibraymov R Awızsha 202 07.06.2021 10:00
41 JM 3 E Ózbek Shet til  Urazbaeva D Eshniyazova T Awızsha 212 14.06.2021 10:00
42 JM 3 E Ózbek Mektepkeshe hám baslawısh tálimde sport túrleri Utepbergenova A Bekmurzaev A Awızsha 303 07.06.2021 10:00
43 JM 3 E Ózbek Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Toylıbaev S Reymov A jazba 206 10.06.2021 10:00
44 JM 3 E Ózbek Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Bekmurzaev A Utepbergenov  A Awızsha 209 11.06.2021 10:00
45 JM 3 E Ózbek Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Jumanov A Utepbergenova A Normativ s/m 08.06.2021 10:00
46 JM 3 E Ózbek Qol tobı hám onı oqıtıw metodikası Najimov K Niyazov As Normativ s/z 17.06.2021 10:00
47 JM 3 E Ózbek Voleybol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Normativ s/z 16.06.2021 10:00
48 JM 3 E Ózbek Gúres túrleri hám onı oqıtıw metodikası Urazov R Dauletiyarov N Normativ s/z 15.06.2021 10:00
49 JM 3 E Ózbek Sport sheberligin asırıw Ibraymov R Utegenov M Normativ s/z 03.06.2021 10:00
50 JM 3 E Ózbek Sport túrleri boyınsha jarıslar shólkemlestiriw hám tóreshilik etiw Bekbergenov T Ibraymov R Awızsha 202 09.06.2021 10:00
51 JM 3 J Rus Shet til  Eshniyazova T Urazbaeva D Awızsha 212 16.06.2021 10:00
52 JM 3 J Rus Mektepkeshe hám baslawısh tálimde sport túrleri Bekmurzaev A Utepbergenova A Awızsha 301 11.06.2021 10:00
53 JM 3 J Rus Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası Matyakubov B Toylıbaev S jazba 205 10.06.2021 10:00
54 JM 3 J Rus Dene tárbiyası gigienası hám sporttıń medicinalıq-fiziologiyalıq tiykarları Bekmurzaev A Utepbergenov A Awızsha 209 05.06.2021 10:00
55 JM 3 J Rus Jeńil atletika hám onı oqıtıw metodikası Utepbergenova A Nasırov P Normativ s/m 09.06.2021 10:00
56 JM 3 J Rus Qol tobı hám onı oqıtıw metodikası Niyazov As Najimov K Normativ s/z 19.06.2021 10:00
57 JM 3 J Rus Voleybol hám onı oqıtıw metodikası Kazakov A Tleuov B Normativ s/z 17.06.2021 10:00
58 JM 3 J Rus Gúres túrleri hám onı oqıtıw metodikası Dauletiyarov N Urazov R Normativ s/z 14.06.2021 10:00
59 JM 3 J Rus Sport sheberligin asırıw Ibraymov R Utegenov M Normativ s/z 05.06.2021 10:00
60 JM 3 J Rus Sport túrleri boyınsha jarıslar shólkemlestiriw hám tóreshilik etiw Utegenov M Ibraymov R Awızsha 301 07.06.2021 10:00